Privacybeleid voor Midwest Moves

Bij Midwest Moves vinden we het belangrijk om uw privacy en persoonlijke informatie te beschermen. Hier leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. 

Informatie verzameld via het registratieformulier  

Wanneer u zich registreert via ons formulier, verzamelen we gegevens zoals uw naam, adres, rijksregisternummer, contactgegevens (telefoon, mobiel, e-mail), relevante contactpersonen en uw huisarts. Deze informatie wordt gebruikt om uw registratie te verwerken en om met u te communiceren over begeleiding. Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het lokale partnerschap en Europa WSE. 

Bescherming van uw gegevens  

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Uw persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden, tenzij zoals beschreven in dit privacybeleid of wanneer dit wettelijk vereist is. 

Externe melding bij een datalek 

In het geval van een datalek waarbij uw persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd, neemt u contact op met de netwerkcoördinator (0471 98 08 34) en zullen we onmiddellijk passende maatregelen nemen om de situatie te onderzoeken en te herstellen. Als het datalek een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen we dit melden aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten en aan u als betrokkene, zoals vereist door de geldende privacywetgeving. 

Verwerking van persoonsgegevens

DVV Midwest en de partners verbonden aan het samenwerkingsverband Midwest Moves verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken als u niet wilt dat uw persoonsgegevens en hulpvraag worden gedeeld. Neem hierover contact met ons op via e-mail (midwest.moves@midwest.be) of telefoon (Loïc Gossieaux, netwerkcoördinator: 0471 98 08 34). 

Wijzigingen in ons Privacybeleid  

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Meer info? 

Voor vragen over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via midwest.moves@midwest.be, de aangewezen compagnon de route of via de netwerkcoördinator op het nummer 0471 98 08 34.