Planken Revisited

Eind jaren ’80 – begin jaren’90 van de vorige eeuw voerden V.O.B.o.W. vzw en de Werkgroep Archeologie Roeselare een archeologisch noodonderzoek uit aan de Roeselaarse Haven. Ter hoogte een nieuw industrieterrein aan de Zwaaikomstraat wist men o.l.v. Jozef Goderis nog net een uiterst boeiende Romeinse site (1ste-3de eeuw n.Chr.) bloot te leggen. Naast een unieke dakpanoven kwamen ook vijf houten waterputten aan het licht met in hun vulling heel wat vondsten die de activiteiten in de toenmalige nederzetting weerspiegelden. Eén van die waterputten werd destijds ontmanteld en in een schuilkelder uit WOII in de Kokelaarstraat bewaard. De houten elementen kwamen in waterbakken terecht in afwachting van hun conservatie.

Romeinse planken - houten waterputten te Roeselare-Haven

Plank zkt. bestemming

Ruim 25 jaar later maakten we hier eindelijk werk van met een PEG-behandeling die eind 2020 werd afgerond. Een deel van het hout was echter niet meer bruikbaar voor conservatie en werd in december 2018 onder de noemer ‘Plank zkt. bestemming’ ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden om er een creatieve dan wel nuttige bestemming aan te geven. Bijna 5 jaar en een pandemie later zoekt RADAR de nieuwe eigenaren op om te zien welke bestemming de balken gekregen hebben. Ontdek het hier!