Opstart en uitbouw e-inclusiebeleid in Midwest

Besturen in Midwest kunnen rekenen op € 400.000 subsidie om een e-inclusiebeleid uit te bouwen.

Het digitale zit vandaag vervat in elk aspect van ons leven. Als men digitaal niet mee is, is men vaker uitgesloten van tal van aspecten van het maatschappelijk leven. Hierdoor komt het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg in het gedrang. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. Inzetten op digitale inclusie is dus cruciaal om de gelijke kansen van iedereen in Vlaanderen tijdens en na de coronacrisis te verzekeren.

De minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, engageerde zich om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden om een sterke lokale e-inclusiewerking uit te bouwen. Via de oproep “uitbouw lokaal e-inclusiebeleid” wil de minister gemeenten en steden daarbij financieel ondersteunen. Lokale besturen die willen intekenen, kunnen gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies (max. 200.000 euro per gemeente of samenwerking van gemeenten tot eind 2024).

De projectoproep wil inzetten op volgende elementen:

  • innovatieve en schaalbare acties
  • het vormgeven van het toekomstig e-inclusiebeleid
  • het versterken van de digitale toegankelijkheid van de digitale dienstverlening.

Regio Midwest heeft via trekkend bestuur Oostrozebeke en Izegem ingetekend op de projectoproep van minister Somers. Beide aanvraagdossiers zijn goedgekeurd en kregen de maximale subsidie van € 200.000 per project toegekend. Vanuit de deelnemende lokale besturen is een cofinanciering voorzien. Midwest treedt op als faciliterende partner en juridische werkgever. De aanwerving van een projectleider en een projectmedewerker voor het regionaal team e-inclusie is lopende.