Nieuws

15 januari 2021

Midwest bouwt in samenwerking met de eerstelijnszones 3 vaccinatiecentra uit.  

De opdracht is gekend: om de COVID-crisis in te dijken wil België minstens 70 % van de bevolking vaccineren. In Vlaanderen komen er 120 vaccinatiecentra om dit mogelijk te maken. De uitbouw van die centra gebeurt in een samenwerking tussen de eerstelijnszondes en de lokale besturen. Samen hebben die afgesproken 3 vaccinatiecentra uit te bouwen in de regio Midwest.

Regionale aanpak

De lokale besturen van het werkgebied Midwest (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene), samen met Dentergem en Lendelede werken al maanden samen om de COVID-crisis in te dijken. Ze doen aan contact- en bronopsporing, voorzien covid-coaching en werken gezamenlijk sensibiliseringscampagnes uit.

Met de vaccinatie komt een volgende fase er aan. Een fase die hopelijk definitief het virus terugdringt. Nu de hogere overheden de strategie hebben uitgetekend kan de lokale invulling volgen. De verantwoordelijkheid is toebedeeld aan de eerstelijnszones en de lokale besturen. In concreto ELZ RITS en ELZ Midden WVl en de lokale besturen, ondersteund door Midwest. Het burgemeestersoverleg van 15 januari heeft terzake de knopen doorgehakt.

Locaties

De gemeenten van de ELZ’s binnen Midwest blijven voorstander van een maximaal decentrale vaccinatie per gemeente. Zij zijn ook kandidaat om in een volgende fase deze ambitie te concretiseren. Vlaanderen heeft de randvoorwaarden uitgetekend voor de keuze van locaties: er wordt maximaal gevaccineerd op collectieve basis. Dit om redenen van logistieke haalbaarheid, nabijheid en efficiëntie. Daarenboven worden ook eisen gesteld aan de capaciteit (minstens 1 100 m²) en de bereikbaarheid (openbaar vervoer, parking).  

Keuze locatie  

Op basis van bovenstaande voorwaarden en argumenten wordt er gekozen voor een vaccinatiecentrum in eerste instantie in elk van de steden: Izegem (zaal ISO) en Tielt (Europahal) (ELZ RITS) en Roeselare (Expohallen) (ELZ MiddenWVl). Deze drie locaties kennen een centrale ligging, zijn vlot bereikbaar, hebben een voldoende oppervlakte en zijn voor een lange tijd beschikbaar. Bovendien is er in de nabijheid ook telkens een ziekenhuis, wat voordelen biedt voor de logistieke ondersteuning en opvolging.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘Midwest nam reeds sinds vorig jaar het voortouw door samen de contactopsporing, sensibilisering en afgestemde maatregelen te organiseren.  De meerwaarde van onze samenwerking blijkt ook  nu door in consensus de grote logistieke operatie van deze vaccinatiecampagne vorm te geven, al blijft een vaccinatie per gemeente in een volgende fase en een samenwerking met de huisartsen voor minder mobiele mensen onze concrete vraag aan de Vlaamse overheid.’

Werking

De vaccinatiecampagne is ondertussen al gestart. Eerst in de woonzorgcentra, daarna bij andere instellingen en het zorgpersoneel. Vanaf maart zouden dan grote bevolkingsgroepen kunnen langs gaan in de vaccinatiecentra conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling dat de 3 centra in februari al kunnen proefdraaien.

Bereikbaarheid is een belangrijk element om de doelstellingen te halen. Vanuit de centra zal in een latere fase thuisvaccinatie ondersteund worden, onder de voorwaarde dat vaccins beschikbaar zijn die dit toelaten. Dit zal gebeuren in samenwerking met de reguliere actoren (bv huisartsen).

Om de bereikbaarheid van de vaccinatiecentra te verhogen worden in overleg met de sectoren (openbaar vervoer, mindermobielencentrales, taxibedrijven) oplossingen uitgewerkt voor wie minder mobiel is.

Voor de logistieke uitbouw en de operationele werking van de vaccinatiecentra, inclusief detailplanning van de vaccinatieteams, staan de lokale besturen in die een centrum op hun grondgebied herbergen.

De werking van de prikteams, de communicatie, de sensibilisering en het populatiemanagement worden in onderlinge afspraak met en in een samenwerking tussen ELZ’s en lokale besturen (Midwest) uitgewerkt. Het is net die al langer bestaande nauwe samenwerking tussen lokale besturen en andere actoren die vertrouwen geeft dat de hele operatie zal slagen. Vanaf maandag wordt het programmamanagement operationeel.

Oproep

De werking van de centra is complex en vergt vele handen. Vrijwilligers die een handje willen toesteken zijn dan ook meer dan welkom. Ze kunnen zich aanmelden via de eerstelijnszones,  de lokale besturen of de site www.helpdehelpers.be.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/547 409.


01 december 2020

Midwest, de nieuwe thuis van cultuur- en erfgoedplatform BIE

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest opgericht waarbij 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen zich engageerden om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. Het gaat om de gedeelde ambities van de gemeentes Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. De oprichting van deze organisatie liet toe een team voor de regio samen te stellen dat een aantal gespecialiseerde taken en diensten voor de deelnemende besturen kan opnemen. Naast het verhogen van de bestuurskracht, hebben de besturen in de regio ook de ambitie om zoveel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden een plaats te geven onder de koepel van DVV Midwest. Transparantie, efficiëntie, sterke besturen en een sterke regio staan hierbij voorop.

Vanaf 1 december 2020 krijgt ook het cultuur- en erfgoedplatform BIE, een plaats binnen Midwest. Nieuwe mogelijkheden voor een verdere intensivering van intergemeentelijke samenwerking kunnen zo verkend worden.

Wat is BIE

BIE is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed dat sinds 2008 actief is in zeven gemeenten in de regio Midden – West-Vlaanderen, namelijk Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. Via een unieke samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen bouwde BIE verschillende deelwerkingen uit: naast erfgoedcel TERF herbergt het samenwerkingsverband ook nog de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR en een samenwerking op het vlak van cultuur en bibliotheken. BIE is zo al 12 jaar een vertrouwde partner van de gemeentebesturen en de cultuur- en erfgoedspelers in de regio Roeselare. Het grote publiek kent BIE vooral van de coördinatie van evenementen zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag, Jazzcircuit en de Boekenbeursbus. Maar ook met projecten zoals ‘Hier huist traditie’ over generatiebedrijven in de regio en de Erfgoedbank Midwest zette BIE zich de afgelopen jaren op de kaart.

Deze opgebouwde expertise neemt BIE dus vanaf 1 december mee naar Midwest. “Voor de aangesloten BIE-gemeenten verandert er niets, zij blijven de prioritaire partners van BIE” geeft Kurt Himpe als ontslagnemend voorzitter van de raad van bestuur van BIE, aan. Vanaf 1 januari 2021 treedt ook gemeente Wingene toe tot het cultuur- en erfgoedplatform.

“Met de integratie van een cultureel samenwerkingsverband in een streekintercommunale zet regio Midwest de bakens uit. Dit traject is vernieuwend, pakt de zogenaamde bestuurlijke verrommeling aan en kan inspirerend werken voor toekomstige regionale samenwerkingen elders in Vlaanderen”, verduidelijkt voorzitter Kris Declercq. “Bovendien maakt Midwest zijn ambities waar om binnen de regio over de grenzen van beleidsdomeinen heen intenser met elkaar samen te werken.”

Met de komst van BIE versterkt en verbreedt Midwest de regionale samenwerking in de komende jaren. Voor BIE zelf start een nieuw hoofdstuk als cultuur- en erfgoedplatform binnen Midwest. Behalve een nieuwe look en feel zal het publiek van deze integratie weinig merken: voor vragen over cultuur en erfgoed kan iedereen nog steeds terecht bij BIE. Het BIE-kantoor vind je op de eerste verdieping van het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie in de Ooststraat in Roeselare en dit blijft ook zo behouden in de toekomst.

Kurt Himpe (ontslagnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van BIE) en Kris Declercq (voorzitter DVV Midwest)

Perscontacten

Kris Declercq | voorzitter DVV Midwest | +32 (0) 51 262 201 | kris.declercq@roeselare.be
Ria Beeusaert-Pattyn | voorzitter cluster cultuur DVV Midwest | +32 (0) 477 370 321 | ria.pattyn@lichtervelde.be

Saskia Verriest | algemeen directeur DVV Midwest  | +32 (0) 477 503 046 | saskia.verriest@midwest.be
Nele Provoost | coördinator BIE Midwest | +32 (0) 496 808 285 | nele.provoost@midwest.be


01 december 2020

Midwest zet een knuffelcampagne op

Ook al gaan de cijfers in de goede richting, het COVID-19-virus blijft rondwaren, helaas ook tijdens de eindejaarsperiode. Het is meer dan ooit nodig de maatregelen vol te houden. Daarom lanceren de gemeenten uit de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene), samen met Dentergem en Lendelede een communicatiecampagne.

Voorzichtig

COVID 19 blijft inwerken op ons persoonlijk en sociaal leven. De verwachting is dat dit nog een tijd zal aanhouden, ook al worden vaccins in het vooruitzicht gesteld. De winterse periode die voor de deur staat, met donkere dagen en feestdagen in het verschiet, maakt het er niet eenvoudiger op. Het komt er dus op aan vol te houden.

Dat is ook de boodschap van de “knuffelcampagne” die in de regio Midwest loopt. Het reclamebureau ViaVictor stelt beelden ter beschikking van gemeenten uit heel Vlaanderen voor een visuele campagne rond de corona-maatregelen.

Kurt Windels, burgemeester van Ingelmunster : ” we moeten onze inspanningen volhouden om verspreiding van het virus te voorkomen. Dus moeten we onze knuffels tijdens de schaarse momenten waarop we elkaar wel kunnen vastpakken 100% de moeite waard maken”.

Knuffelcampagne

De gemeenten uit de regio Midwest werken al maanden samen om COVID 19- te bestrijden. Ze stemmen preventieve maatregelen op elkaar af, doen aan contactopsporing en werken ook aan sensibilisering.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘Deze knuffelcampagne samen uitwerken, versterkt de zichtbaarheid. In alle gemeenten van de regio komt dezelfde boodschap. Dat is een krachtig signaal en ondersteunt de inspanningen van de bevolking.”

De campagne loopt vanaf 1 december in alle gemeenten van de Midwest-regio en Dentergem en Lendelede. Via allerlei kanalen wordt het beeld ondersteund. Op de beelden komt naast het logo van elke gemeente ook het gezamenlijk Midwest-logo.

contact: Kris Declercq | voorzitter DVV Midwest | +32 (0) 495 54 74 09


18 november 2020

Troost-Plek: stille plek aan de Groene Long te Oostrozebeke

Iedereen weet dat Covid19 ons gewone leven heeft ontwricht. Sommigen hebben tijdens het afgelopen jaar een dierbare verloren.

Afscheid nemen kon niet ten volle door de strenge maatregelen die toen van kracht waren. Dat beperkte afscheid weegt nog steeds zwaar door.

Daarom heeft het gemeentebestuur en de lokale afdeling Ferm (Nadine Dejonckheere) zich geëngageerd om een speciale symbolische “PlantTroost-plek” te creëren aan de rustige Groene Long (dicht bij de bijenkorf).

Dit mooie plekje heeft een gedichtenpaneel, zitbanken en een kader voor persoonlijke boodschappen.

Lotgenoten kunnen daar bijeenkomen, kracht putten uit elkaar, verbondenheid voelen, even stil staan bij het afscheid van hun geliefd persoon.

Op deze site kan iedereen een persoonlijke boodschap (zie voorbeeld van Ferm) of een ander weerbestendige gadget (beertje, lintje, foto) ophangen . Deze symbolische herinnering kan helpen om het verlies te verwerken.

Rond het gedichtenpaneel zijn ook bloembollen aangeplant. De krokussen en narcissen zullen bloeien in het voorjaar en staan symbool als teken van steun en troost. Alle inwoners van Oostrozebeke kunnen op deze wijze hun dierbare op een speciale manier herdenken.

Het gemeentebestuur Oostrozebeke vind het belangrijk om, ikv Gezonde Gemeente, alle inwoners te sensibiliseren omtrent verschillende gezondheidsthema’s. Eén onontbeerlijk gezondheidsthema hiervan is het “mentaal welbevinden” om zo de geestelijke gezondheid en de véérkracht van de inwoners te verhogen.

Ook om een lichtpuntje te zijn en steun te bieden tijdens deze moeilijke coronaperiode. Op deze alternatieve bijzondere “PlantTroost-Plek” kan iedereen zijn dierbare herdenken. (dat kan het hele jaar door)

Gedicht op het paneel

“deze plek is van ons.
hier zijn wij voor altijd het stille knisperen in
het schitterende ochtendlicht,
de ontluikende bloem, de eeuwige wind.
dat enkel jij zo kijkt hoeven we aan niemand uit te leggen.
zwijgend leggen wij onze handen als vanzelf, in elkaar.
zie, je lacht
want je weet vanzelfsprekend : hier, is waar wij samen zijn, deze plek is van ons.”

VLNR: Evelien Ameye, schepen Jonas Van D’Huynslager, Nadine Jonckheere (Ferm), Nicole Deraedt (Ferm), burgemeester Luc Derudder en San Maes

17 november 2020

Burgemeesters Midwest pleiten voor extra onderzoek in Ventilus-dossier

De 16 burgemeesters van de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) hebben kennisgenomen van het eindrapport van de technische werkgroep die zich o.a. buigt over het element wisselstroom.

De burgemeesters uit de regio Midwest zijn nauw betrokken bij het dossier Ventilus. Zij hebben kennisgenomen van het eindrapport van de technische werkgroep. Hierbij is vastgesteld dat er geen alternatief wordt voorgesteld voor het bovengronds transporteren van wisselstroom langsheen het traject voorzien langs de E403.

De burgemeesters nemen hierin hun verantwoordelijkheid op ten opzichte van hun inwoners en hun geuite bekommernissen. Daarom is vanuit Midwest aan het Departement Omgeving gevraagd om extra tijd te voorzien om bijkomend onderzoek te doen naar alternatieve voorstellen die o.a. vanuit burgerplatformen voorgesteld worden. Daarnaast pleiten de burgemeesters ervoor om de timing te verruimen om extra kennis te verwerven bij een mogelijk gebruik van gelijkstroom in het Ventilus-project. Via vertegenwoordiging in de werkgroepen, volgt Midwest dit dossier verder op.

Contactpersoon, Bart Dochy, voorzitter cluster milieu Midwest, 0477 76 20 50


30 oktober 2020

Troostplek: plaats voor verbondenheid en troost in tuin Ermitage te Ingelmunster

In deze bijzondere periode, met afstandsregels en beperkingen op de bewegingsvrijheid, moeten we heel wat missen: familie en vrienden, hobby’s, gezellig samenzijn, een knuffel … We moeten een verlies verwerken of afscheid nemen van een geliefde persoon.

Het gewone leven is door het coronavirus ontwricht en bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet mogelijk. Veel mensen hebben geen waardig afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, en dit kan kan zwaar doorwegen.

Troostplek: stille plek in het groen
Rond deze periode van Allerheiligen wil het gemeentebestuur een alternatief aanbieden aan de inwoners: op de troostplek in de tuin van de Ermitage kunnen mensen hun dierbaren op een symbolische manier herdenken. Ze kunnen er even stilstaan bij hun verdriet, en troost vinden door een boodschap achter te laten.

Op de troostplek staat een gedichtenpaneel en een zitbank, maar ook een rooster. Aan dit rooster kunnen mensen iets bevestigen: een lintje, een knuffelbeer, een bloem, een spreuk, een persoonlijke boodschap… een symbolische herinnering die kan helpen om het verlies te verwerken.

Rond de troostplek worden ook bloembollen aangeplant. Deze krokussen en narcissen zullen bloeien in het voorjaar en worden het symbool van verbondenheid.

Zo wil het gemeentebestuur iedereen de kans geven om samen troost te vinden. Want troost krijgen en troost geven is nu zo anders dan voorheen…

Ferm
De inrichting van de troostplek is een onderdeel van het project ‘PlantTroost’ van de vereniging Ferm. Ook Ferm Ingelmunster ondersteunt de actie in Ingelmunster.

Schepen van gezondheid Jan Rosseel: “Samen geven we troost een plek waar men verbondenheid in verlies en verdriet, maar ook hoop en vertrouwen in de toekomst kan voelen.”

schepenen Ingelmunster: Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele


28 oktober 2020

Mondmaskerplicht op speelpleinen en sportterreinen binnen de regio Midwest

De cijfers van het aantal mensen dat besmet is met COVID-19 ogen ook in de regio Midwest bloedrood. De 16 burgemeesters van de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) en Lendelede hebben deze morgen opnieuw overlegd over maatregelen om het hoofd te bieden aan deze aanslepende crisis.

Regionale aanpak
Het Midwestoverleg heeft kennis genomen van de maatregelen die de Vlaamse Regering heeft genomen ter versterking van de maatregelen die eerder binnen de schoot van het Overlegcomité zijn afgesproken. De maatregelen zijn ingrijpend maar noodzakelijk. De burgemeesters hebben ze afgetoetst aan de lokale situatie met het oog op eventuele aanvullende of versterkende maatregelen.

Maatregelen die regionaal worden genomen hebben het voordeel van de duidelijkheid. Ze zijn in buurgemeenten hetzelfde. Dat vergemakkelijkt de communicatie en de leesbaarheid. In dat verband zijn er ook in het verleden al gezamenlijke maatregelen genomen die aanvullend zijn ten aanzien van wat hogere overheden uitvaardigen, bij voorbeeld rond het dragen van mondmaskers.

Mondmaskerplicht
Het dragen van mondmaskers blijft een van de belangrijkste beschermingsmaatregelen voor de persoon zelf maar ook om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Daarom is afgesproken een mondmaskerplicht in te voeren voor al wie ouder is dan 12 jaar op speelpleinen en sportterreinen in alle gemeenten van de regio Midwest.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘In contact met andere mensen is bescherming belangrijk. Het dragen van een mondmasker biedt veiligheid en is al ingeburgerd. Dat moeten we volhouden, ook op speelpleinen en sportterreinen, zoals we dat op andere plaatsen al doen.”

Afstemming
Niet alleen binnen de regio Midwest wordt afgestemd. Er is binnen de Provincie een regelmatig overleg met de Gouverneur. Ook hier is de ambitie afstemming en éénduidigheid. Vragen en voorstellen die binnen de regio Midwest leven, worden daar gezamenlijk op tafel gelegd. Het is ook de plaats waar afgestemd wordt voor de uitvoering van maatregelen. Dat zal ook morgen het geval zijn. Ondertussen implementeren de gemeenten de afgesproken maatregen, zoals dat het geval is met registreren en adviseren van evenementen.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/547 409.


02 oktober 2020

Verse SprUiTjes: platform voor podiumtalent uit Midwest

Elke dag oefenen artiesten uit onze regio in kille kelders, ateliers achteraan in de tuin, polyvalente ruimtes, op zolders of in die ene extra kamer in huis. Bedenken, schrijven, verzinnen en vele malen herbeginnen. Wat drijft artiesten? Uiteindelijk hopen ze allemaal hun creaties ooit aan het publiek te kunnen tonen.

In onze regio hebben we goeie grond, artiesten wortelen hier goed. Als intergemeentelijke cultuurwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen willen we dat ontkiemend talent een duwtje in de rug geven, zodat het kan groeien en bloeien. Dit doen we vanaf oktober onder de naam ‘Verse SprUiTjes’.

Een hulpmiddel voor organisatoren

Verse SprUiTjes is in de eerste plaats een platform voor organisatoren. In enkele muisklikken kan het aanbod bekend en minder bekend talent uit de regio Midwest verkend worden. Organisatoren interpreteren we overigens ruim. Ben je als gemeentebestuur op zoek naar een tof groepje voor de opening van een nieuw gebouw of cultureel seizoen? Wil je als café-uitbater een concertreeksje opzetten? Ben je actief in een wijkcomité en zoek je nog een act voor jullie wijkfeest? Geeft jouw vereniging een receptie en kan je daar wel een streepje muziek of dans gebruiken? De artiesten op versespruitjes.be bedienen je op je wenken. Op de website ontdek je welke artiesten passen binnen het opzet én het budget dat je voor ogen hebt. Wil je graag een lokale artiest op het podium? Geen probleem, je kan ook filteren op gemeente.

Een kans voor artiesten

Artiesten kunnen zichzelf in the picture plaatsen door hun persoonlijke artiestenpagina aan te vullen. Deze pagina is het perfecte visitekaartje naar organisatoren toe. BIE engageert zich bovendien om dit platform maximaal bekend te maken bij de organisatoren uit de regio om zo meer speelkansen te creëren voor de aangesloten artiesten. In deze Coronatijden is dat geen overbodige luxe.

In het voorjaar van 2020 lanceerden we een eerste oproep voor artiesten. Dat leverde vooral aanmeldingen van muziekgroepen op. Toch hopen we dat ook dansgroepen, stand-upcomedians, spoken word-artiesten, vertellers – en iedereen die in een ander podiumvakje past – de weg zullen vinden naar dit platform.

Praktisch

 • De website versespruitjes.be wordt gelanceerd op vrijdag 2 oktober.
 • Voorwaarden om je als artiest te kunnen aanmelden: Je moet een link hebben met één van de Midwest-gemeenten, zijnde: Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Het moet gaan om artistieke podiumactiviteiten. Of je amateur of professioneel artiest bent, is niet van belang.

Perscontact

Annelies Anseeuw | Medewerker cultuurcommunicatie
0495/ 79 84 55 | annelies@bienet.be

Projectvereniging BIE| Het intergemeentelijk samenwerkingsverband BIE bundelt zeven gemeenten uit het midden van West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) en wil de inwoners ervan meer vertrouwd maken met cultuur en erfgoed. Doorheen de jaren heeft het verschillende deelwerkingen hierrond uitgebouwd: naast de cultuurwerking UiTinMidwest herbergt het intergemeentelijk samenwerkingsverband ook nog erfgoedcel TERF, een samenwerking van bibliotheken (BROERE) en een dienst onroerend erfgoed (RADAR).


17 september 2020

E-boeken via de bibliotheken van Midwest

E-boeken wonnen de afgelopen jaren sterk aan populariteit in Vlaanderen. Steeds meer mensen verkiezen een digitaal alternatief boven een papieren boek. En ook de bibliotheken zijn nu helemaal mee! Met één druk op de knop kunnen lezers vanaf vandaag e-boeken op hun eigen toestel ontlenen bij maar liefst 10 bibliotheken van Midwest. Het gaat om de bibs van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Oostrozebeke (vanaf 2021), Roeselare (ARhus), Staden, Wielsbeke en Wingene. Via het platform CloudLibrary kunnen leners telkens 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk boek maximaal 6 weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na 6 weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.

Een gevarieerde collectie

De collectie bestaat uit ruim 2500 titels. Het zijn voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie, aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken. Leners lenen en lezen in één klik boeken van onder andere Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel meer. De meerderheid van Vlaamse Uitgevers zette haar schouders onder het platform.

Een gebruiksvriendelijk platform

De dienst wordt aangeboden via het gebruiksvriendelijke CloudLibrary-platform en is een samenwerking tussen Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca. Leners melden zich aan met hun Mijn Bibliotheek-profiel om e-boeken te lezen op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers.
Meer info vind je terug op: www.bibliotheek.be/e-boeken.

Over DVV Midwest | De dienstverlenende vereniging Midwest werd eind 2017 opgericht om de bestaande samenwerking in de regio juridisch te verankeren en te versterken. DVV Midwest creëert de nodige schaalgrootte om op een kwalitatieve, efficiënte en professionele manier invulling te geven aan het lokaal beleid. Deze samenwerking heeft als belangrijkste doel de deelnemende besturen en de regio te versterken door intergemeentelijke samenwerking. DVV Midwest zorgt onder meer voor de tewerkstelling van intergemeentelijk personeel, het uitvoeren van regionale projecten, indienen op subsidieaanvragen.

Perscontact | Marjoleine Delva | Medewerker bovenlokale bibliotheekwerking – Projectvereniging BIE | 0493 50 86 33 | marjoleine@bienet.be


31 augustus 2020

Erfgoedbank Midwest in een nieuw jasje!

Oude jassen geraken uit de mode of worden te klein. Net als de regionale beeldbank www.erfgoedbankmidwest.be van erfgoedcel TERF.

Deze regionale beeldbank is een ware schatkamer die je het verleden van de regio laat ontdekken. Je vindt er oude foto’s van het leven van alledag of prentkaarten van je woonplek, bidprentjes van dierbare overledenen, affiches van memorabele feesten of concerten, beelden en getuigenissen van stoeten, processies, inhuldigingen, kermissen, jeugdbewegingen, verenigingen…

Samen met lokale erfgoedpartners en privépersonen spoort erfgoedcel TERF voortdurend nieuwe erfgoedvondsten op. Een gemotiveerde ploeg van vrijwilligers digitaliseert dit erfgoed, beschrijft het en voert het in deze erfgoedbank in. Zo wordt het erfgoed toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt voor het brede publiek. Met maandelijks gemiddeld 2000 consultaties en meer dan 25 000 objecten is erfgoedbank Midwest vandaag de dag voor velen een dankbare bron voor historisch beeldmateriaal uit de regio.

Tijd voor een nieuw jasje!

Erfgoedbank Midwest werd gelanceerd in 2012 en groeit jaarlijks sindsdien. Het succes ervan zorgde er echter voor dat er nood was aan meer en betaalbare digitale opslagruimte. Bovendien was de publiekswebsite na 8 jaar ook wel toe aan een ‘nieuw jasje’.

Een nieuwe, frisse look en feel en enkele vlotter werkende technische systeemupdates, garanderen dat Erfgoedbank Midwest ook het komende decennium je vele uren zoekplezier zullen bezorgen in het erfgoed van de regio.

Publieke teaser: zitbankenactie

Natuurlijk willen we het publiek prikkelen om naar de vernieuwde erfgoedbank te surfen!

Kasper Verhelst van CC De Spil te Roeselare pakte hiervoor samen met een klein textielteam van zijn sociaal-artistiek project ‘De Tuin der lusten’ telkens twee zitbanken per BIE- stad/gemeente in met textiel (brei-/haakwerk, kledingstukken, weefsel, …). Naast de aankleding kreeg elke zitbank ook een groot kledinglabel met de slogan: ‘Ook www.erfgoedbankmidwest.be zit in een nieuw jasje!’ (zie afbeelding hierboven).

Deze beklede zitbanken staan op strategische plekken waar veel passage is: in het centrum, op het marktplein, bij een monument of kerk, in een park, nabij een landschap… in de mate van het mogelijke ook dichtbij erfgoed (zie ‘Overzicht te bekleden zitbanken in de BIE-regio’).

Je kan deze banken vanaf 31 augustus fysiek (in je eigen stad/gemeente) of virtueel (dagelijks via onze Facebookpagina) ontdekken, naast uiteraard onze vernieuwde erfgoedbank.

Perscontact Erfgoedbank Midwest in een nieuw jasje!
Aline Verbeeck| inhoudelijk stafmedewerker erfgoedcel TERF
0497 40 82 80 | aline@bienet.be

Over TERF | Erfgoedcel TERF is actief onder de koepelorganisatie van projectvereniging BIE, het samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten in de regio rond Roeselare: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden. Erfgoedcel TERF werkt aan een gemeenschappelijk erfgoedbeleid voor de regio. Samen met de vele lokale erfgoedprofessionals en -vrijwilligers wil ze projectmatig hun aanwezige know-how over het rijke en diverse erfgoed van de regio, optimaal laten renderen in een toegankelijk, interactief en actueel erfgoedverhaal.

www.bienet.be


21 augustus 2020

Burgemeesters Midwest versoepelen een aantal gemeenschappelijke bepalingen

De 16 burgemeesters van de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) en Lendelede hebben deze morgen opnieuw overlegd over de maatregelen om de heropflakkering van het COVID-19 te bestrijden. Ze hebben kennis genomen van de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en die naast de situatie in de regio gelegd.

Cijfers

De cijfers van het aantal besmettingen evolueert ook in de regio Midwest. Tegenover de situatie eind juli merken we globaal een verbetering op. Al leert de praktijk dat die situatie snel kan veranderen. We moeten dan ook ten allen tijde alert blijven. In eerste instantie moet dan ook verder worden ingezet op preventie en “gezond verstand”. Wanneer en waar het druk is, blijft het dragen van een mondmasker aangewezen.

De evolutie in de regio doet de burgemeesters van Midwest om niet in extenso alle maatregelen te handhaven die bovenop de Federale maatregelen werden aangenomen in alle gemeenten van de regio.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘De situatie evolueert ook in de regio. Globaal lijken de cijfers de goede kant uit te gaan al moeten we te allen tijde alert blijven. De bijkomende maatregelen die werden genomen kunnen versoepeld worden. Met de regio Midwest blijven we wel een aantal gezamenlijke bijkomende maatregelen behouden.’

Nationale veiligheidsraad

De burgemeesters van Midwest blijven kiezen voor een gezamenlijke aanpak. Dat schept duidelijkheid en versterkt de sensibilisering.

Tijdens een overleg op 21 augustus hebben de burgemeesters de maatregelen, genomen eind juli, afgewogen tegenover de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Globaal is beslist zich als regio te aligneren op die beslissingen. Wat door de Nationale Veiligheidsraad is vastgelegd geldt ook voor de gemeenten van Midwest. Maar daarbovenop handhaven alle gemeenten uit de regio Midwest bijkomende bepalingen:

 • Het bijhebben van een mondmasker een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof blijft verplicht
 • Het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is in de regio ook verplicht op recyclageparken
 • Er is een registratieplicht voor alle evenementen
 • Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester.

Het nieuwe besluit van de burgemeester gaat in vanaf vandaag, 21 augustus.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/54 74 09.


29 juli 2020

Burgemeesters Midwest vaardigen bijkomende algemene coronamaatregelen uit en installeren gemeenschappelijk aanspreekpunt

De 16 burgemeesters van de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) ontmoeten elkaar in het kader van de Corona-aanpak zeer regelmatig om de situatie binnen de regio op de voet te volgen en gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen. De burgemeesters besloten tot het nemen van bijkomende eenvormige maatregelen bij het bestrijden van het Coronavirus.

Eenvormige maatregelen op grondgebied van de regio Midwest

De besmettingscijfers gaan op verschillende plaatsen in de regio de verkeerde kant op. Het is dan ook noodzakelijk dat de visie en betrachting van het ministerieel besluit zo sterk als mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels zijn daartoe essentieel. Zo zorgt een gerichte mondmaskerplicht, sport zonder publiek en een beperking qua bezoekersaantallen op evenementen ervoor dat besmettingsrisico’s beperkt worden en dat de handhaving van social distancing ook kan gewaarborgd worden op plaatsen en momenten waar dit anders niet evident is.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘Eenvormigheid en duidelijkheid van de Corona-maatregelen zijn noodzakelijk. Daarom stemden de Midwest-burgemeesters, bovenop de federaal opgelegde maatregelen, volgende maatregelen af op elkaar, die gelding zullen vinden in de gehele zone Midwest vanaf 30 juli 2020’:

 • Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen is het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:
  • in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen
  • publieke ruimtes in alle openbare gebouwen en recyclageparken.
   Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones :           

    

   • voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
   • voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps
   • voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken)
   • voor beoefenaars van een sportactiviteiten
 • Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.
 • Voor alle evenementen geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 24 juli 2020).

Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle evenementen behoudens tijdens het nuttigen van eten en drinken.

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.

Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Occasionele (rommel-,…) markten of verkopen zijn verboden.

Elke burgemeester vaardigt deze maatregelen uit in een eigen burgemeestersbesluit. Conform het Ministerieel Besluit van 28 mei kan elke burgemeester weliswaar nog steeds volgens de noodwendigheden aanvullend en zelfstandig besluiten tot het invoeren van een mondmaskerplicht in bepaalde drukke zones ( bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, een ringstructuur, …) Gelet op de diversiteit van het gehele Midwest-grondgebied dient maatwerk immers steeds mogelijk te blijven.

Installatie regionaal aanspreekpunt

Binnen de Midwest-regio werd als regionaal aanspreekpunt voor de Eerstelijnszones mevrouw Ria Vandaele aangesteld. Ria Vandaele zal de schakel vormen tussen de Vlaamse administratie Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen en staat de lokale besturen bij in hun acties. Tevens begeleidt zij de oprichting en samenwerking van het Midwest-COVID 19-Team.

In samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen wordt de aanpak van de lokale contacttracing verder opgestart. Samen met de collegae van W13 in Zuid-West-Vlaanderen wordt daarover nader overlegd met de Vlaamse Overheid, teneinde een complementaire aanpak te verzekeren.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/54 74 09.


23 Juli 2020

De regio Midwest versterkt de aanpak van COVID-19

Ook in de regio van de 16 Midwestgemeenten zijn de Covid 19-cijfers niet positief. De burgemeesters van de regio Midwest hebben zich deze morgen over de kwestie gebogen. Bedoeling: door samenwerking elkaar versterken in de aanpak van de pandemie.

De regio is niet gespaard van een heropflakkering van COVID-19. Verschillende gemeenten worden geconfronteerd met een toename aan positief geteste personen. Die gemeenten hebben dan ook maatregelen genomen om een verdere verspreiding te voorkomen. Ze doen dit binnen de kaders die worden uitgezet door de Federale en Vlaamse overheid. Zo heeft Vlaanderen een draaiboek klaar om heropflakkering te beheersen.

Midwest-voorzitter Kris Declercq, burgemeester van Roeselare: ‘Als burgemeesters willen wij snel kunnen schakelen, zonder hindernissen. Daarom richten we binnen Midwest een regionaal COVID-team op samen met de twee eerstelijnszones, ziekenhuis, huisartsen en de medische sector om adequaat te kunnen optreden. De samenwerking kent drie doelstellingen: informatie-uitwisseling, begeleiding van contacttracing en versnelling van procedures.’

De burgemeesters van het Midwestoverleg hebben zich samen gezet met de bedoeling snel te kunnen schakelen. Bedoeling is niet in de plaats te treden van bestaande instanties of procedures, maar om door uitwisseling aan slagkracht te winnen. Uitwisselen van informatie en ervaringen om tijdig hiaten en tekorten te detecteren en te signaleren. Uitwisselen van praktijken om van elkaar te leren. En vooral ook het ondersteunen en versterken van lokale praktijken en procedures.

Daarnaast is ook overlegd over het uitrollen van een regionale flow in het kader van contacttracing. Dit is een centraal element in de beheersing van de crisis. Maar het is ook een zeer gevoelig element waarbij voldoende aandacht moet gaan naar de bescherming van de privacy. Een gezamenlijke, regionale procedure wordt voorbereid in afstemming met de Vlaamse overheid.

Ten slotte is ook afgesproken de voorziene procedures te versnellen. De installatie van een regionaal aanspreekpunt en COVID-19-teams die alle sectoren (lokale besturen, medici, instellingen,…) bijeenbrengen en die de crisis moeten monitoren en aanpakken, is voorzien in het draaiboek van Vlaanderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de Eerste Lijnzones waarvan de regio Midwest er 2 telt (ELZ Midden West-Vlaanderen en ELZ RITS). De voorbereidingen zijn lopende. Door de burgemeesters is nu afgesproken op korte termijn al stappen vooruit te zetten. Als opstap naar de meer formele installatie komt er een gezamenlijk COVID-19-team voor de 2 ELZ’s samen. De hele opbouw wordt ook door de Dienstverlenende Vereniging Midwest ondersteund. Deze laatste is ook het punt van waaruit informatie verdeeld wordt naar de lokale besturen.

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/54 74 09.


25 mei 2020

Heropening Midwestbibliotheken!

Tussen 25 mei en 8 juni openen alle Midwestbibliotheken opnieuw fysiek de deuren voor hun leners. Ook in de bib worden social distancing, mondmaskers en ontsmetting het nieuwe normaal. Een bezoek aan de bib is een functioneel bezoek. Bereid je goed voor en hou rekening met volgende zaken:

Voorbereiding:

 • “Boodschappenlijstje”: kom goed voorbereid naar de bib. Blader van thuis uit door de catalogus en selecteer de materialen die je wil ontlenen. Maak een lijstje via ‘Mijn Biblitoheek’ en breng je smartphone of tablet mee om in de bib je eigen catalogus te raadplegen. Of schrijf je materialen op een papieren boodschappenlijstje.
 • Wil je de bib van Moorslede bezoeken? Boek dan vooraf je afspraak. In de andere bibs is geen afspraak nodig.

Bij aankomst:

 • Kom alleen (of met max. 1 kind),
 • Ontsmet je handen,
 • Bewaar 1,5 m afstand,
 • Doe bij voorkeur of indien verplicht een mondmasker aan,
 • Neem een winkelmandje van zodra er eentje beschikbaar is. Nu kan je aan je bezoek beginnen.

In de bib:

 • Hou je bezoek kort: blijf max. 30 min,
 • Volg het circulatieplan,
 • Hou afstand,
 • Raak enkel noodzakelijke materialen aan,
 • Blijf niet hangen (leeszaal, zetels, pc’s… zijn niet toegankelijk),
 • Uitlenen: ontsmet je handen voor je de zelfuitleen gebruikt. Wacht op afstand je beurt af.

Wanneer is de bib terug open?

Niet elke bibliotheek opent op hetzelfde moment. Hieronder vind je een overzicht. Raadpleeg voor je bezoek zeker de website van jouw bib voor alle actuele info en specifieke richtlijnen.

Arhus Roeselare: terug open vanaf 25 mei
Bibliotheek Hooglede: terug open vanaf 25 mei
Bibliotheek Ingelmunster: terug open vanaf 25 mei
Bibliotheek Izegem: terug open vanaf 8 juni
Bibliotheek Lichtervelde: terug open vanaf 3 juni
Bibliotheek Staden: terug open vanaf 25 mei
Bibliotheek Moorslede: bezoek op afspraak

Bibliotheek Ledegem: open vanaf 8 juni
Bibliotheek Meulebeke: open vanaf 2 juni
Bibliotheek Oostrozebeke: open vanaf 28 mei
Bibliotheek Pittem: open vanaf 2 juni
Bibliotheek Tielt: open vanaf 2 juni
Bibliotheek Wielsbeke: open vanaf 29 mei
Bibliotheek Wingene: open vanaf 25 mei


29 april 2020

Groespaankoop mondmaskers regio Midwest

In het bericht van Eerste Minister Sophie Wilmès ‘Coronavirus: verlenging tot en met 3 mei’ is te lezen dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie om Covid-19 verder in te dijken. Midwest heeft de besturen uit de regio de voorbije weken ondersteund om hierop voorbereid te zijn. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het aanbieden van georganiseerde overlegmomenten met burgemeesters en algemeen directeurs. Dit maakt informatie-uitwisseling mogelijk tussen de besturen zodat beter geïnformeerde beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast heeft Midwest een overzicht van leveranciers aan de besturen overgemaakt zodat zij tijdig een bestelling voor mondmaskers konden plaatsen. Parallel heeft Midwest een groepsaankoop gelanceerd die door de raad van bestuur op 28 april 2020 is goedgekeurd. Ondertussen zijn ruim 188.000 mondmaskers besteld.


14 april 2020

DE BIBLIOTHEKEN VAN MIDWEST GAAN NOOIT ÉCHT DICHT!

Door corona zitten we ondertussen al een maand met z’n allen in ‘ons kot’. Ook de bibliotheken en kenniscentra van Midwest sloten midden maart noodgedwongen de deuren om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondanks die fysieke sluiting zaten de bibliotheekmedewerkers niet stil. In maart stond de overgang naar een nieuw Vlaams bibliotheeksysteem gepland. Geen evidentie in Coronatijden, maar alle bibliotheken slaagden er in om de geplande overschakeling tijdig af te ronden. Er kwam digitale ondersteuning uit Vlaanderen en medewerkers gaven of volgden de nodige opleiding vanop afstand.

1 pas voor 14 bibliotheken

De bibliotheken en kenniscentra zijn er nu weer helemaal klaar voor om elke bezoeker van het nodige lees-, kijk- of luistervoer te voorzien. En voor wie zich lid maakt van één van de bibs uit de regio Midwest, is er nu nog een extra troef! Dankzij een nauwere regionale samenwerking van bibliotheken en kenniscentra binnen de streekintercommunale DVV Midwest kan je voortaan met 1 bibpas terecht in maar liefst 14 bibliotheken uit de regio: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare (ARhus), Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Vanaf juni geldt deze regeling ook voor Lichtervelde. Je hoeft met andere woorden voortaan slechts éénmaal lidgeld te betalen om materialen te ontlenen bij al deze bibliotheken. Dat lidgeld bedraagt vanaf april 2020 vijf euro per jaar voor leners vanaf 18 jaar. Voor wie jonger is dan 18 blijft het lidmaatschap gratis.

“We zullen doorgaan”

Gezellig snuisteren tussen de rekken, een lezing bijwonen of een babbeltje slaan met een andere bezoeker, is momenteel nog geen optie. Maar ook met deze uitdaging weten de bibliotheken en kenniscentra in Midwest raad. Net als andere essentiële instellingen pasten ze zich snel aan en voorzien ze in deze moeilijke tijden een alternatieve dienstverlening die helemaal op maat van de klant is. Daarnaast worden er digitale alternatieven aangeboden en gepromoot. Elke bibliotheek legt hierbij haar eigen accenten. Bekijk de info over het alternatieve aanbod en de heropening van je favoriete bib op hun website en sociale media.

________________________________________________________

Perscontacten  |
Kris Declercq | voorzitter DVV Midwest |
051 26 22 04 |
burgemeester@roeselare.be

Ria Beeusaert-Pattyn | voorzitter cluster cultuur DVV Midwest |
051 72 94 43 | ria.pattyn@lichtervelde.be

Saskia Verriest | algemeen directeur DVV Midwest | 
0477 50 30 46 | saskia.verriest@midwest.be

Nele Provoost | algemeen coördinator BIE |
0496 80 82 85 | nele@bienet.be


20 februari 2020

Bibliotheken in Midden-West-Vlaanderen sluiten tijdelijk de deuren door omschakeling naar Vlaams bibliotheeksysteem

Binnenkort stappen 14 bibliotheken uit Midden-West-Vlaanderen over op eenzelfde bibliotheeksoftware. Die vernieuwing past binnen de uitrol van een overkoepelend Vlaams bibliotheeksysteem. Om die overgang te maken, zullen de bibliotheken van Midwest gesloten zijn vanaf 23 maart. Ze gaan ten laatste op 4 april terug open.

Tijdens deze sluitingsperiode kunnen bibliotheekleden niets ontlenen, verlengen of reserveren. De inleverdatum van voordien uitgeleende boeken, cd’s en andere bibliotheekmaterialen schuift automatisch op naar de eerstvolgende openingsdag. Bibliotheekgebruikers riskeren dus geen boete in deze periode. Plan je veel te lezen tijdens je paasverlof? Jouw favoriete bib is alweer open bij het begin van de paasvakantie!

In totaal zullen zo’n 50 West-Vlaamse bibliotheken op hetzelfde moment sluiten om over te schakelen naar de nieuwe bibliotheeksoftware.

1 lidkaart voor 14 bibliotheken

Voor de bibliotheekgebruikers in Midden-West-Vlaanderen biedt deze omschakeling een extra troef: met 1 lidkaart kan je voortaan in 14 bibliotheken uit de regio Midwest terecht. Leners vanaf 18 jaar betalen vanaf april 2020 slechts vijf euro per jaar ongeacht de bibliotheek waar ze lid zijn. Voor leners jonger dan 18 blijft het lidmaatschap gratis. Met hun lidkaart kunnen jong én oud boeken en andere materialen ontlenen uit de bibs van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare (ARhus), Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Vanaf juni geldt de regeling ook in Lichtervelde.
Al deze gemeenten maken deel uit van de streekintercommunale DVV Midwest, die in 2017 werd opgericht en via intergemeentelijke samenwerking de gemeenten op verschillende domeinen wil versterken.

Praktisch

De 14 bibliotheken sluiten vanaf 23 maart, maar heropenen niet allen op eenzelfde moment. Een overzicht:

Hooglede:                  gesloten van 23/3 t.e.m. 29/3; terug open op 30/3 om 10u
Ingelmunster:          gesloten van 23/3 t.e.m. 27/3; terug open op 28/3 om 14u
Izegem:                      gesloten van 23/3 t.e.m. 31/3; terug open op 1/4 om 14u
Ledegem:                   gesloten van 23/3 t.e.m. 29/3; terug open op 30/3 om 10u
Meulebeke:                gesloten van 23/3 t.e.m. 27/3; terug open op 28/3 om 10u
Moorslede:                gesloten van 23/3 t.e.m. 1/4; terug open op 2/4 om 10u
Oostrozebeke:           gesloten van 23/3 t.e.m. 2/4; terug open op 3/4 om 15u
Pittem:                        gesloten van 23/3 t.e.m. 1/4; terug open op 2/4 om 16u
Roeselare (ARhus):   gesloten van 23/3 t.e.m. 2/4; terug open op 3/4 om 10u
Staden:                        gesloten van 23/3 t.e.m. 27/3; terug open op 28/3 om 10u
Tielt:                            gesloten van 23/3 t.e.m. 1/4; terug open op 2/4 om 10u
Wielsbeke:                 gesloten van 23/3 t.e.m. 31/3; terug open op 1/4 om 15u
Wingene:                    gesloten van 23/3 t.e.m. 1/4; terug open op 2/4 om 16u
Lichtervelde:             blijft open, want maakt de omschakeling pas in juni.

Volg de digitale kanalen van de bibliotheken of www.midwest.be om de actuele info rond de heropening te raadplegen.

________________________________________________________

Perscontacten  |
Kris Declercq | voorzitter DVV Midwest |
051 26 22 04 |
burgemeester@roeselare.be

Ria Beeusaert-Pattyn | voorzitter cluster cultuur DVV Midwest |
051 72 94 43 | ria.pattyn@lichtervelde.be

Saskia Verriest | algemeen directeur DVV Midwest | 
0477 50 30 46 | saskia.verriest@midwest.be

Nele Provoost | algemeen coördinator BIE |
0496 80 82 85 | nele@bienet.be

Over DVV Midwest | De dienstverlenende vereniging Midwest werd eind 2017 opgericht om de bestaande samenwerking in de regio juridisch te verankeren en te versterken. DVV Midwest creëert de nodige schaalgrootte om op een kwalitatieve, efficiënte en professionele manier invulling te geven aan het lokaal beleid. Deze samenwerking heeft als belangrijkste doel de deelnemende besturen en de regio te versterken door intergemeentelijke samenwerking. DVV Midwest zorgt onder meer voor de tewerkstelling van intergemeentelijk personeel, het uitvoeren van regionale projecten, indienen op subsidieaanvragen.


23 december 2019

DVV Midwest stelt strategisch plan voor

De intergemeentelijke samenwerking in regio Midden-West-Vlaanderen kreeg eind 2017 een sterk juridische omkadering met de oprichting van DVV Midwest. Na intens overleg met haar besturen en partners werd een strategisch plan 2020 – 2025 opgemaakt. Hierin zijn concrete acties en ambities opgenomen om de besturen via regionale samenwerking verder te versterken alsook om de samenwerking te verankeren in de meerjarenplannen van de Midwest-gemeenten.

Het strategisch plan leest u hier.


22 oktober 2019

Klimaatoverleg MIDWEST maakt samen met stakeholders ideeëngids voor klimaatplan 2030

Klimaatoverleg Midwest bundelt 8 gemeenten met klimaatambitie. Samenwerken is hun credo. Niet enkel onderling, maar zo mogelijk met elke inwoner, elk bedrijf en elke organisatie in de regio. Daarom gaven Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat in het klimaatplan 2030 moet komen. Als concreet resultaat van dit co-creatietraject én om iedereen goesting te geven samen aan de slag te gaan en te blijven, stellen de gemeenten de ideeëngids voor.

De 8 gemeenten zijn niet over één nacht ijs gegaan. In het voorjaar werd door WVI, de auteur van het klimaatplan 2030, het traject uitgestippeld en uitgerold voor alle stakeholders. Zo werden de inwoners van elke gemeente betrokken tijdens de 8 lokale klimaattafels om samen vorm te geven aan concrete acties rond mobiliteit, woon- en leefomgeving, gingen de professionele stakeholders regionaal in debat tijdens 3 thematische ontwerpsessies en werd ook digitaal gepeild naar reacties via een enquête. 

Het traject leverde waardevolle inspiratie op. De technische en concrete zaken werden samengevat in verslagen om het klimaatplan 2030 vorm te geven, maar het zou jammer zijn mochten alle ideeën binnenskamers blijven. Daarom werd een ideeëngids opgesteld met als rode draad tien speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen. Enkele smaakmakers:

 • ‘Durf voorop lopen’. Klimaatambitie begint met een nodige portie lef om het anders te durven doen: inzicht verwerven door onderzoek & grondige terreinkennis, zodat toekomstverkenning en -scenario’s vanuit het totaalplaatje kunnen worden uitgetekend.
 • ‘Werk sterk verbindend als lokaal bestuur’. Het vertrouwen is het grootst in lokale overheden. Ze kennen best de lokale noden en hebben tegelijkertijd een sterk lokaal netwerk. Ze zijn de ideale bindende factor voor klimaatacties.
 • ‘Anticipeer op klimaatverandering door ruimtelijk te denken’. Willen we de regio klimaatvriendelijker maken, dan moet ruimte(gebruik) de verbinding zijn voor alle klimaatthema’s!

Proeft dit naar meer, bekijk dan zeker de volledige ideeëngids op www.daadvooronsklimaat.be of de website van de betrokken gemeenten.

De volgende stap in het traject is het afwerken van het klimaatplan 2030. Na goedkeuring van het plan door alle 8 gemeenteraden wordt het eind februari 2020 ingediend bij Europa (binnen het Burgemeestersconvenant 2030) en kan de focus gelegd worden op het uitvoeren van de klimaatacties.

De 8 gemeenten werken samen met WVI om het klimaatplan 2030 op te stellen. Met WVI als partner in het Europees project PentaHelix (Horizon 2020) werden de financiële middelen beschikbaar gesteld om het klimaatplan 2030 efficiënt en doeltreffend via een co-creatietraject op te stellen en verder op te volgen.


Besturen regio Midwest pleiten voor ondergronds traject in Ventilusproject

De 16 burgemeesters  van de regio Midden-West-Vlaanderen, hebben tijdens het Midwestoverleg – de burgemeestersconferentie – een gezamenlijk standpunt ingenomen in het Ventilusproject. Dit project wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen, de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Om deze stroom naar het binnenland te brengen, is de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn noodzakelijk.

De Midwest-besturen, die zich verenigen in de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest, steunen het gezamenlijk ingenomen standpunt. De 16 besturen bepleiten bij de bevoegde minister om de leefkwaliteit voor de burger te vrijwaren. De burgemeesters vragen om te onderzoeken om het traject maximaal ondergronds aan te leggen, ook al betekent dit een hogere kostprijs.

 

Politieke aanspreekpunten

Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be

Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be

Dirk Verwilst – voorzitter cluster Midwest – ruimtelijke ordening, burgemeester@meulebeke.be


17 mei 2019

Voordracht ‘Veerkracht’ door dr. Michael Portzky

De Midwest-besturen hechten belang aan het welzijn van hun medewerkers. Op vrijdag 17 mei 2019 organiseerde DVV Midwest een voordracht rond het thema veerkracht. Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burn-outcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, enz. Waarom reageren mensen zo verschillend op stress en tegenslagen? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en onze geest? Een bepalende factor hierbij lijkt de mate van veerkracht. Want een goede veerkracht helpt je sterker in het leven staan.  

Gastspreker neuropsycholoog Michael Portzky heeft aan onze lokale besturen in begrijpelijke taal uitgelegd wat chronische stress doet met ons lichaam, wat we moeten weten over veerkracht en hoe dit ons kan helpen. Meer informatie is terug te vinden via volgende linken:

Foto: Saskia Verriest


26 maart 2019

Nieuwe raad van bestuur gaat aan de slag!

Na de samenstelling van de bestuursorganen door de algemene vergadering op 26 februari 2019, kwam de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling op 26 maart een eerste keer bijeen. Burgemeester Kris Declercq werd aangesteld als voorzitter en burgemeester Luc Vannieuwenhuyze als ondervoorzitter. Na deze aanstelling ging de raad van bestuur meteen aan de slag. Onder meer volgende punten kwamen aan bod bij deze raad van bestuur.

DVV Midwest zal gezamenlijk intekenen op de projectoproep geïntegreerd breed onthaal (GBO). Het uitgangspunt voor een toegankelijke hulp- en dienstverlening, is het recht van voor elkeen om op een onafhankelijke en gelijke wijze gebruik te maken van de hulp- en dienstverlening. Door in te tekenen op GBO wensen de besturen dit mee mogelijk te maken. Daarnaast zal DVV Midwest, in samenwerking met WVI, twee projectvoorstellen indienen in het kader van het beleidsplan ruimte Vlaanderen. Deze projecten weerspiegelen de doelstelling van de DVV Midwest om bij te dragen tot een versterking van de besturen door onder andere een sterkere samenwerking voor gezamenlijke projecten.

Foto: Jan Stragier (fotografie Jan Stragier bvba)

v.l.n.r. Geert Sanders (WVI), Saskia Verriest (DVV Midwest), Bart De Meulenaer (Roeselare), Ivan Delaere (Pittem), Rita Demaré (Hooglede), Ria Beeussaert-Pattyn (Lichtervelde), Grete Vandeputte (Ledegem), Luc Derudder (Oostrozebeke), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt), Kobe Vandeweghe (Wingene), Caroline Seynhaeve (Ledegem), Karlos Callens (Ardooie), Hendrik Verkest (Wingene), Kris Declercq (Roeselare), Ward Vergote (Moorslede), Gwendolyn Vandermeersch (Staden), Jan Stevens (Wielsbeke), Mia Deloddere (Wielsbeke).

 


26 februari 2019

Nieuwe bestuursorganen DVV Midwest

Op dinsdag 26 februari 2019 kwam de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest in haar nieuwe samenstelling bijeen. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 dienden de bestuursorganen van de DVV Midwest opnieuw samengesteld te worden. Bij deze zitting werd de samenstelling van de algemene vergadering vastgesteld en werden ook de leden van de raad van bestuur benoemd.

De algemene vergadering bestaat uit volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI:
Patrick Zutterman (WVI), Frederik Sap (Hooglede), Johan Paret (Moorslede), Heidi Ballyn (Staden), Stefaan Van Coillie (Roeselare), Katelijn Vermaut-Van Isacker (Ledegem), Sybille Geldhof (Ledegem), Saskia Verriest (secretaris DVV Midwest), Katrien Seys (Meulebeke), Kathleen Verhelle (Ardooie), Marc De Muynck (Ruiselede), Carine Geldhof (Oostrozebeke), Nick Verschoot (Izegem), Jean-Pierre Deven (Ingelmunster), Steven Kindt (Lichtervelde), Kris Declercq (voorzitter Midwest), Filiep Devos (Wielsbeke), Denis Fraeyman (Pittem), Guido Callewaert (Wielsbeke), Willy Vermeersch (Wingene).

De algemene vergadering komt een volgende keer bijeen op 25 juni 2019.

Foto: Jan Stragier (fotografie Jan Stragier bvba)

Conform het decreet lokaal bestuur bestaat de raad van bestuur uit max. 15 bestuurders. Voor de raad van bestuur werden volgende vertegenwoordigers benoemd.
Karlos Callens (Ardooie), Rita Demaré (Hooglede), Caroline Maertens (Izegem), Greta Vandeputte (Ledegem), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Dirk Verwilst (Meulebeke), Ward Vergote (Moorslede), Luc Derudder (Oostrozebeke), Ivan Delaere (Pittem), Kris Declercq (Roeselare), Gwendolyn Vandermeersch (Staden), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt), Jan Stevens (Wielsbeke), Hendrik Verkest (Wingene), Geert Sanders (WVI).

Bart De Meulenaer (Roeselare), Miet Vandenbulcke (Staden), Kobe Vandeweghe (Wingene), Caroline Seynhaeve (Ledegem) en Mia Deloddere (Wielsbeke) werden aangeduid als vertegenwoordiger van de oppositie en treden op als lid met raadgevende stem.

De Vlaamse Regering keurde eerder al de oprichting van de DVV Midwest goed. Op 21 februari 2019 werd ook de statutenwijziging goedgekeurd. Met de vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen zet de DVV Midwest haar werking verder. De DVV Midwest beoogt de besturen te versterken door de aanwerving van gedeeld gespecialiseerd personeel, het voeren van regionale projecten, het bundelen van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.


29 januari 2019

Midwestoverleg klaar voor een nieuwe lokale legislatuur!

Dinsdag 29 januari 2019 kwam het Midwestoverleg voor het eerst bijeen in zijn vernieuwde samenstelling. Op het burgemeestersoverleg werden twee nieuwe gezichten verwelkomd: Luc Vannieuwenhuyze (burgemeester Tielt) en Luc Derudder (burgemeester Oostrozebeke).

Op deze eerste bijeenkomst stonden diverse punten op de agenda zoals onder andere bespreking van de verderzetting regierol sociale economie, een samenwerkingsprotocol met de provincie, de samenstelling van de thematische clusters en verdere voorbereidende afspraken voor de opstart van de vervoerregio.

Ook de aanstelling van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van het Midwestoverleg  kwam aan bod.  Kris Declercq (burgemeester Roeselare) zal optreden als voorzitter van het Midwestoverleg en Bert Maertens (burgemeester Izegem) wordt ondervoorzitter. Gedeputeerde Jean de Bethune neemt als streekgedeputeerde deel aan het burgemeestersoverleg.

Foto: Jan Stragier (fotografie Jan Stragier bvba)

Bovenste rij v.l.n.r. Jan Stevens (Wielsbeke), Luc Derudder (Oostrozebeke), Ivan Delaere (Pittem), Francesco Vanderjeugd (Staden), Karlos Callens (Ardooie), Ward Vergote (Moorslede), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt), Geert Sanders (WVI), Kurt Windels (Ingelmunster).
Onderste rij v.l.n.r. Hendrik Verkest (Wingene), Dirk Verwilst (Meulebeke), Rita Demaré (Hooglede), Bert Maertens (Izegem), Kris Declercq (Roeselare), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Saskia Verriest (Midwest), Bart Dochy (Ledegem).
Verontschuldigd Greet De Roo (Ruiselede).


25 september 2018

Midwestoverleg op bezoek bij Mariasteen vzw

Eén van de acties die op vlak van (sociale) economie, in samenwerking met de regiopartners, is opgestart, is een gezamenlijk traject rond sociaal en duurzaam aanbesteden. Onder externe begeleiding, ontwikkelen de besturen een sociaal en duurzaam kader dat kan gebruikt worden bij aankopen, offertevragen en aanbestedingen. De gemeenten hebben aandacht en interesse voor sociale tewerkstelling en hechten hieraan belang. Aansluitend aan het Midwestoverleg, kregen de burgemeesters vandaag een rondleiding in het bedrijf Mariasteen vzw waarbij de nieuwe productiesite Metaal en Montage werd bezocht.

 


21 september 2018

‘Klimaatoverleg Midwest’ neemt voortouw in klimaatdoelstellingen 2030

‘Klimaatoverleg Midwest’ heeft nu ook het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 ondertekend. De groep gemeenten met Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Ruiselede, Tielt en Wingene ondertekende al in 2015 het Burgemeestersconvenant 2020. Hierbij engageerden de gemeenten zich om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Onder impuls en begeleiding van WVI kozen zij er toen voor om die uitdaging samen met de buurgemeenten aan te gaan om zo efficiënter te werken, kennis te bundelen, ideeën uit te wisselen en betere resultaten te behalen.

Nu neemt de groep de volgende stap. Klimaat en energie blijven immers actuele thema’s. In het traject 2030 wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering. Thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte komen ook in het traject  aan bod.

Door de positieve ervaringen binnen het traject 2020 besloten de 7 gemeenten samen verder te werken. Ze laten zich begeleiden door WVI voor de opmaak van het energie- en klimaatactieplan. Onder de projectnaam “PentaHelix” wordt een participatief traject opgezet waarin zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijven en burgers vanaf de start betrokken worden bij de opmaak van het plan. Zo wil het project komen tot een gedragen actieplan waarin elke stakeholder zijn/haar verantwoordelijkheid kan definiëren en opnemen.

De termijn 2030 laat toe een langetermijnvisie op te bouwen en hierbinnen concrete en meer ingrijpende acties te realiseren.

Het PentaHelix project ontvangt Europese subsidies via het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.


26 juni 2018

Regio Midwest stelt economische vernieuwingsvisie voor!

De 16 burgemeesters  van de regio Midden-West-Vlaanderen, die allen vertegenwoordigd zijn in het Midwestoverleg en de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest, hebben vandaag een engagementsverklaring ondertekend voor de uitvoering van ‘The NEXT Midwest – Een economische vernieuwingsvisie voor Midwest’. Hiermee zet de DVV Midwest haar schouders onder een ambitieuze socio-economische beleidsvisie richting 2019-2024 en verzekert ze op die manier een grote betrokkenheid van de lokale besturen in de verdere sociaal-economische ontwikkeling van de streek.

Onder impuls van het ESF-project Versterkt Streekbeleid maken de 16  Midwest-gemeenten (via de DVV Midwest en het Midwestoverleg) samen met het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC MWVL) werk van een socio-economisch streekbeleid met een actiegerichte focus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale partners (ACV, ABVV, VOKA, Unizo en Boerenbond), de provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, VDAB, WVI en andere relevante actoren.

Eén van de gezamenlijke ambities is de opmaak van een nieuwe socio-economische streekagenda met het oog op 2019-2024. Een regio, – net als een bedrijf of een organisatie-, dient steeds vooruit te kijken en oog te hebben voor de strategische uitdagingen die de toekomst zal brengen. Zo stellen we ons de volgende vragen: Hoe geven we zuurstof en toekomst aan het economisch weefsel? Hoe voorsprong houden met de ondernemingen in de regio? Hoe geven we iedereen een volwaardige kans op arbeid? Weten we voldoende talent te houden en aan te trekken? Hoe organiseren we onze ruimte en mobiliteit? Hoe gaan we de ruimtelijke kwaliteiten van de woon- en werkomgeving versterken?

De regio wil deze uitdagingen aanpakken door te bouwen op bestaande kwaliteiten en talenten. De regionale visie ‘The NEXT Midwest’ vertrekt dan ook niet van een blanco blad. Ze bouwt verder en haalt kracht uit het karakter en de eigenheid van de streek. Economisch doet Midwest het vandaag helemaal niet slecht en heeft het in zijn DNA heel wat interessante aanknopingspunten voor een beloftevolle toekomststrategie: een sterke industriële basis, een aantal uitgesproken speerpuntsectoren (agro-voeding, kunststoffen),… Anderzijds kampt de regio met een nijpend tekort aan arbeidskrachten, alsook is er een aantal macrotrends (technologische transformatie, internationalisering, digitalisering, ….) die stevig kunnen inbeuken op de competitiviteit van de bedrijven in Midwest maar die tegelijk ook nieuwe horizonten kunnen openen.

The NEXT Midwest pakt deze uitdagingen aan binnen en  ontwikkelt zich langs 3 vernieuwingslijnen: economie, mens en omgeving. Hierbij worden 8 werven naar voor geschoven. De regio zet in op de maakindustrie, innovatie in de zorg en smart region. Werken aan werk en een lerende regio blijven belangrijk. Het optimaliseren van de ruimte voor wonen en werken, het klaarmaken van de netwerken voor mobiliteit, energie en IT voor de toekomst, alsook het verkleinen van de milieu-impact is essentieel. Deze engagementsverklaring geeft het signaal dat de besturen, samen met haar partners, werk willen maken van deze economische vernieuwingsvisie voor de regio. Bij de verdere concrete uitwerking zal ingezet worden op geïntegreerde acties die (toekomstige) bedrijven (= ondernemers en handelaars), bewoners en bezoekers en bollebozen (brain gain) overtuigen om te (blijven) kiezen voor Midden-West-Vlaanderen!

Foto: Jan Stragier (fotografie Jan Stragier bvba)

Contactpersonen

Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be

Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be

dvv-midwest@midwest.be ; www.midwest.be

Link naar visietekst.


08 mei 2018

Burgemeester Roeselare en Tielt benoemd als eerste voorzitter en ondervoorzitter van de nieuwe intercommunale in regio Midwest
Na de eerste bijeenkomt van de algemene vergadering van de nieuwe Midwest-intercommunale ‘Dienstverlenende Vereniging Midwest’ op 24 april 2018, kwam de raad van bestuur een eerste keer bijeen op 8 mei 2018. Kris Declercq werd aangesteld als voorzitter van de intercommunale Midwest en Els De Rammelaere als ondervoorzitter. Na deze aanstelling, ging de raad van bestuur meteen aan de slag. Agendapunten waren o.a. de aanstelling van een financieel beheerder en de opstart van het wijk-werken (de opvolger van het vroegere PWA – plaatselijke werkgelegenheidsagentschap).

De besprekingen met de 16 Midwest-besturen voor de opstart van deze nieuwe intercommunale werden reeds in 2015 opgestart. Deze nieuwe intercommunale draagt bij tot een versterking van de besturen door een sterkere samenwerking voor gezamenlijke projecten en het aanstellen van gespecialiseerd intergemeentelijke personeel.


25 april 2018

Regio Midwest klaar voor digitaal planningsplatform
De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. De oprichting van de dienstverlenende vereniging  Midwest (eind 2017), waar ook WVI partner in is, draagt hiertoe bij.

Recent hebben de 16 besturen beslist om samen formeel in te stappen in DSI (Digitale Stedenbouwkundige Informatie).

DSI is het digitale platform voor alle planinstrumenten op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Vanaf 1 juni 2018 wordt het gebruik van DSI overal verplicht. Het zal gebruikt worden als een uitwisselingsplatform voor nieuwe plannen en verordeningen, inclusief de adviesprocedure.

Via DSI wordt het op termijn ook voor de burger en bedrijven gemakkelijker om na te gaan welke voorschriften in welk gebied van toepassing zijn.

Regio Midwest deelt een intergemeentelijke GIS-coördinator. De coördinator heeft de gemeenten de voorbije maanden extra ondersteund om de bestaande plannen conform DSI op te laden.

Met deze gezamenlijke instap van de 16 besturen wordt het streven van het Midwestoverleg naar convergentie meteen tastbaar én zichtbaar op kaart. Door deze manier van werken is de regio uniek in Vlaanderen.


Kaart: DSI in regio Midwest (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene)

Contactpersonen
Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be
Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be
Saskia Verriest – coördinator Midwestoverleg, s.verriest@wvi.be
Wouter Verhelst – intergemeentelijke GIS-coördinator, w.verhelst@wvi.be


24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 kwam de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest een eerste keer bijeen. Hierbij werd de samenstelling van de algemene vergadering vastgesteld en werd ook de Raad van Bestuur van de nieuwe vereniging samengesteld.

De volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI zetelen in de Algemene Vergadering: Kathleen Verhelle (Ardooie), Frederik Sap (Hooglede), Dirk Debaere (Ingelmunster), Jean-Pierre Deven (plaatsvervanger Ingelmunster), Nick Verschoot (Izegem), Marianne Eeckhout (Ledegem), Sybille Geldhof (plaatsvervanger Ledegem), Hans Delameilleure (Lichtervelde), Guido Vanwalleghem (plaatsvervanger Lichtervelde), Amelie  Soenens (Meulebeke), Johan Paret (Moorslede), Pol Verhelle (plaatsvervanger Moorslede), Cyriel Seys (Oostrozebeke), Peter Gelaude (Pittem), Marc De Muynck (Ruiselede), Stefaan Van Coillie (Roeselare), Leen Sercu (plaatsvervanger Roeselare), Bruno Cauwelier (Staden), Simon Bekaert (Tielt), Patrick Wauters (plaatsvervanger Tielt), Guido Callewaert (Wielsbeke), Rik Buysse (plaatsvervanger Wielsbeke), Christiane Dewit (Wingene), Dorine Vandenabeele (plaatsvervanger Wingene), Patrick Zutterman (WVI).

FOTO: Algemene Vergadering van de DVV Midwest

De volgende Algemene Vergadering komt bijeen op 18 december 2018.

Voor de Raad van Bestuur werden volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI aangesteld: Karlos Callens (Ardooie), Rita Demaré (Hooglede), Kurt Windels (Ingelmunster), Caroline Maertens (Izegem), Greta Vandeputte (Ledegem), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Dirk Verwilst (Meulebeke), Ward Vergote (Moorslede), Karl De Clerck (Oostrozebeke), Ivan Delaere (Pittem), Greet De Roo (Ruiselede), Kris Declercq (Roeselare), Gwendolyn Vandermeersch (Staden), Els De Rammelaere (Tielt), Jan Stevens (Wielsbeke), Hendrik Verkest (Wingene), Geert Sanders (WVI). Caroline Seynhaeve (Ledegem), Frederik Declercq (Roeselare), Ludwig Willaert (Staden), Georges Lambrecht (Wielsbeke) en Martine Devisscher (Wingene) werden aangeduid als vertegenwoordiger van de oppositie en treden op als lid met raadgevende stem.

De Vlaamse Regering keurde eerder al de oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest goed. Met de samenstelling van de bestuursorganen is de DVV Midwest operationeel. De DVV Midwest beoogt de besturen te versterken door de aanwerving van gedeeld gespecialiseerd personeel, het voeren van regionale projecten, het bundelen van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.

 


19 april 2018

Geslaagd provinciaal congres secretarissen in de regio Midwest!
Het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG), regio Roeselare‐Tielt organiseerde op donderdagnamiddag 19 april 2018 in het streekhuis Midden-West-Vlaanderen te Roeselare het Provinciaal Congres voor de gemeentesecretarissen, onder de noemer ‘Het leven zoals het is in een verkiezingsjaar’.

Het congres werd opgedeeld in twee delen: het eerste deel ging over de rol en toepassing van de sociale media. Het tweede deel omvatte de burgerparticipatie. Steeds werden aan de hand van praktijk-getuigenissen de items zo concreet mogelijk toegelicht. De key-note spreker was prof Filip De Rynck.

Het werd een bijzonder interessant congres met volgend programma:

 • 14u-15u: Sociale media in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen
 • 15u-16u: Prof Filip De Rynck over “ De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur”
 • 16u-17u: Participatie in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen.
 • 17u00: Slotwoord door Kris Declercq, burgemeester van de Stad Roeselare

Hieronder vindt u een korte introductie tot de presentaties die werden gegeven, alsook de presentaties zelf.

De eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen
Nadja Desmet, socialemediabureau.be

De verkiezingen van 2018 (en 2019) worden dé verkiezing waar de strijd online zal gevoerd worden. De lokale verkiezingen van 2018 worden zonder meer de eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen. Ga jij aan de slag met sociale media voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wat zijn de trends en evoluties? Nadja Desmet geeft ook 5 tips mee om concreet aan de slag te gaan. 

Nadja Desmet en haar team van socialemediaburo.be helpen vele openbare besturen, non- en social profit organisaties en politici bij het uittekenen en implementeren van hun sociale mediastrategie. Samen met Reinout Van Zandycke schreef ze het boek ‘Het Nieuwe Campagne Voeren’ (i.s.m. Politeia en VVSG).

 

Al vloggend de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen
Steven Dewitte, gemeenteraadslid Groen Roeselare 

Burgers uitleggen waar de stad mee bezig is, is niet altijd makkelijk. In Roeselare doet raadslid Steven Dewitte dit al vloggend: aan de hand van een online videodagboek. Zo kan hij zijn werk als raadslid vooruithelpen en de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen. Of hoe een beginnend politicus beter is met zijn camera dan met zijn pen.

Steven Dewitte is gemeenteraadslid voor Groen in Roeselare en kampt met een zware vorm van dyslexie. Hij ging op zoek naar de beste manier om het beleid van zijn stad te verdedigen en zijn werk kenbaar te maken bij de burgers.

 

Durven met sociale media
Ilse D’Hespeel, communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster

Toen Ingelmunster bij de start van de nieuwe legislatuur besliste om de website in een nieuw jasje te steken, sprong het bestuur ook op de trein van de sociale media. Ondersteund door de expertise van Stefaan Lammertyn zette de communicatiedienst in het voorjaar van 2014 de stap naar onder andere Facebook en Twitter. Ondertussen vormen sociale media een belangrijk kanaal om met burgers te communiceren.

Ilse D’Hespeel is communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster. Dankzij de samenwerking met sociale media managers en een goed contentplan speelt ze in op de actualiteit, geeft nuttige informatie mee en versterkt het community-gevoel van Ingelmunster aan de hand van sociale media.

 

De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur
Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent

Na de lokale verkiezingen staan weer heel wat thema’s op de agenda van de besturen. Dit zorgt voor een spanning tussen enerzijds de toenemende verwachtingen en opdrachten en anderzijds de capaciteit en de instrumenten waarover de lokale besturen beschikken. Vanuit die spanning wordt het belang geschetst van een performante lokale publieke sector en de verwachtingen ten aanzien van het politieke en ambtelijke leiderschap. 

Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent. Hij onderzoekt de werking van lokale besturen, de organisatie van het binnenlands bestuur, burgerparticipatie en beleidsnetwerken.

 

Bewonersplatforms: doet iedereen (nog) mee?
Stijn Dujardin, coördinator bewonersplatforms gemeente Diksmuide

In 2016 kreeg Diksmuide de Goe Bezig-prijs voor hun inzet op bewonersparticipatie. De ondersteuning van de bewonersplatforms in de dorpen is een job apart. Hoe houd je het vuur brandend en hoe wakker je het weer aan als het dreigt te doven? Een verhaal over vallen en weer opstaan. Over loslaten en vertrouwen. Over realistische verwachtingen van beide kanten.

Stijn Dujardin is coördinator van de verschillende bewonersplatforms in de Diksmuidse deelgemeenten. Als contactambtenaar staat hij met het ene been in de dorpen en met het andere te midden van de stadsdiensten en het bestuur. Hij zoekt naar vlotte communicatie, overtuigingskracht en engagement.

 

Co-creatie in Wevelgem
Lisa Yserbyt, beleidsmedewerker gemeente Wevelgem

In de eerste helft van 2018 worden er in Wevelgem 2 grote studies uitgevoerd die zullen leiden tot een masterplan voor het centrum van Wevelgem en een geactualiseerd mobiliteitsplan. Voor beide plannen heeft het gemeentebestuur de ambitie om maximaal in te zetten op participatie. In haar presentatie gaat dieper in over hoe het inspraaktraject voor beide plannen vorm heeft gekregen en wat de ervaringen zijn met de verschillende participatiekanalen.

Lisa Yserbyt is beleidsmedewerker bij de gemeente Wevelgem en verantwoordelijk voor strategische planning, participatie, communicatie en dienstverlening.


22 december 2017

Regio Midwest bundelt krachten voor sterke gemeenten!
Ondertekening oprichtingsakte Midwest

De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. De oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest draagt hiertoe bij en geeft uitvoering aan de gedeelde ambities van de besturen. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan de beslissing van de gemeenteraad.

De DVV Midwest clustert een aantal ambities: zo zal intergemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld worden. De regio beschikt reeds over een archiefteam, GIS-coördinator, ICT-coördinator en medewerker (in aanwerving) en toezichthouder. Naast taken voor de individuele besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (afstemming en visievorming).

Regio Midwest voerde op eigen initiatief een regioscreening uit. In 2010 telde de regio 183 samenwerkingsverbanden. Deze lijst werd herleid tot 38 samenwerkingsverbanden, waarbij de gemeenten en steden zelf de touwtjes in handen hebben. De besturen willen de werking van deze verbanden immers efficiënter en transparanter maken en waar mogelijk inkantelen in de DVV Midwest. Via de DVV Midwest zal de regio bijv. intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is de bedoeling van de besturen om de samenwerking maximaal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van regio Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn.

Naast de reeds bestaande beheersmatige samenwerking (delen personeel, gezamenlijke aankopen, regionale projecten) zet de regio nu ook in op beleidsmatige samenwerking. Dit is reeds het geval voor bijv. de regionale visie voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het uitwerken van een regionale visie rond openbaar vervoer en mobiliteit, visievorming rond aanpak welzijn (zoals rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, afstemming werking eerstelijnszones, organisatie van wijk-werken).

De DVV Midwest beoogt samenwerking met alle partners op het terrein om deze ambities waar te maken. Zo is er een samenwerkingsprotocol afgesloten met de provincie West-Vlaanderen en het RESOC. WVI is partner in de DVV Midwest. De collega-besturen uit de regio Westhoek nemen een gelijkaardig initiatief.  Kortom, de 16 besturen zetten via de DVV Midwest volop in op het versterken van de lokale besturen, in samenwerking met elkaar en de partners op het terrein!

Contactpersonen

Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be

Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be

Saskia Verriest – coördinator Midwestoverleg, s.verriest@wvi.be

www.midwest.be