Nieuwe projectmedewerker voor 'Dieper graven in het geheugen'

Sinds februari 2020 werkt erfgoedcel TERF samen met erfgoedcel Brugge aan een nieuw aanbod rond reminiscentie.  Het project ‘Dieper graven in het geheugen’ is een participatief en verdiepend traject rond herinneringen en erfgoed in samenwerking met 6 West-Vlaamse woonzorgcentra. Dit met steun van de Vlaamse overheid.

Via drie proeftuinen wordt gezocht naar mogelijkheden om het uitleenaanbod van de erfgoedcellen te verdiepen en verrijken. 

Onze nieuwe collega (maar oude bekende) Margot Logier zal de finalisering van het project vanaf 2 mei 2022 voor haar rekening nemen. Margot stelt zich graag nog eens aan je voor!

Hallo, ik ben Margot. Vanaf 2 mei ga ik aan de slag bij Erfgoedcel TERF en Erfgoedcel Brugge als projectmedewerker ‘Dieper graven in hetgeheugen’. Voor mij geen onbekend terrein, want in 2017 deed ik mijn eindstage sociaal-cultureel werk bij Erfgoedcel Brugge waar ik de herinneringskoffer rond sport samenstelde. Ook kijk ik er naar uit om terug samen te werken met de collega’s van BIE, van eind 2019 tot midden 2021 was ik er tijdelijk in dienst als communicatiemedewerker. Dat wordt sowieso een fijn weerzien!