Nieuwe archiefrekken in het gemeentearchief Hooglede

Gemeente Hooglede investeert in nieuwe compactusrekken waardoor de capaciteit in het archiefdepot enorm verhoogt. Er is plaats voor ca. 870 lopende meter archief. Hierdoor kan het archief meer centraal bewaard en beheerd worden. Ook is er nu voldoende plaats om het OCMW-archief erin op te nemen. Want na de verbouwingen aan het gemeentehuis, vinden ook de OCMW-diensten er onderdak. 

Voor het plaatsen van de rekken, deed het intergemeentelijk archiefteam Midwest samen met de technische dienst heel wat voorbereidend werk. De ruimte waar de nieuwe rekken zijn geplaatst, diende immers volledig ontruimd te worden.

Ondertussen is het intergemeentelijk archiefteam al volop gestart met de in gebruik name van deze compactusrekken. 

Foto's