Nieuw subsidiereglement voor kleinschalige cultuurprojecten

Op 30 juni 2023 keurde de Vlaamse regering een nieuw (tijdelijk) subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten.

Lagere drempel

Met deze subsidielijn wil de minister van Cultuur - Jan Jambon - kleinere spelers (bv. amateurkunstenorganisaties) aanmoedigen om bovenlokaal - over de gemeentegrenzen heen - samen te werken en culturele projecten op te zetten.

De projecten hebben een duurtijd van maximaal 1 jaar met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro.

Deze nieuwe subsidielijn vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een te hoge drempel bleek te hebben.

Eerste indienronde: 1 maart 2024

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt maximaal 3 jaar. Indiendata zijn telkens uiterlijk op 1 maart en op 1 september. De eerste deadline is dus 1 maart 2024. Lees het reglement. 

Advies 

Wil je een aanvraag voorbereiden? Wil je weten of je in aanmerking komt? Lees hier het reglement of vraag gerust ons advies.