De Molenbrigade

Via het educatief pakket van ‘De Molenbrigade’ duiken de leerlingen van het derde en vierde leerjaar in de fascinerende wereld van windmolens en molenaars. Het project verloopt in drie stappen, je leest het op de website van De Molenbrigade.

Wij beschikken over 3 educatieve pakketten in de uitleendienst.

 

Gratis ontlenen.

 

Reserveer deze koffer

 

Foto's