Molenbrigade

Op 1 juli 2020 werd het molenaarsambacht toegevoegd aan de Inventaris voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Toeval of niet, maar net die dag kwam ook de projectstuurgroep van de Molenbrigade voor het eerst samen. Musea Brugge, de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen, Texture Kortrijk, DVV Westhoek/Ijzervallei, de Dienst Erfgoed van Provincie West-Vlaanderen, het expertisecentrum ETWIE, Molenforum Vlaanderen én VIVES Hogeschool Expertisecentrum Erfgoededucatie bundelen hierin de krachten om een educatief pakket rond het molenaarsambacht op poten te zetten. Dit pakket werd in de lente van 2021 gelanceerd.

 

Hoe het project tot stand kwam

West-Vlaanderen kent een rijke collectie molenerfgoed. De werking van deze molens blijft echter vaak een goed bewaard geheim. Verspreid over West-Vlaanderen staan er 66 molens, waarvan 35 nog actief zijn. Samen met de educatieve partners Geheugen Collectief en Casa Blanca wou de projectgroep de molen tot in de klas brengen, en de klas tot bij de molen. Een molenbezoek mocht in dit educatief pakket dus zeker niet ontbreken.

 

Over het educatief pakket

De molenbrigade bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Een introductiefilmpje met getuigenissen van molenaars maakt de leerlingen warm voor een bezoekje aan de molen.
  • Een klasbezoek aan de molen in hun buurt toont de leerlingen hoe een molen werkt.
  • Een doe-pakket met drie themafilmpjes diept telkens een aspect van de molen uit: fysieke elementen van de molen – wieken, tandwielen en maalstenen – worden gekoppeld aan zaken als de windenergie, de bewegingstechniek en de voedselketen (van graan tot brood).
  • Aan elk thema zijn uitdagingen verbonden, waarbij de leerlingen actief aan de slag gaan. Zo leren zij meer over windrichting, windkracht en aerodynamica, bouwen zij zelf een machine met tandwielen en maken zij het onderscheid tussen grondstof (graan, vlas, lijnzaad), half afgewerkt product (meel, vlasvezels, lijnolie) en afgewerkt product (brood, textiel en verf). Op het einde van deze ontdekkingstocht mogen de leerlingen zich trots lid van de Molenbrigade noemen. Dit wordt gevierd met een heus bakfestijn.
    Leerkrachten kunnen zelf kiezen op welk thema ze inpikken in de klas.

 Dit alles op kindermaat én met een sterke link naar de actualiteit. De rol van de molenaars zelf in het hele verhaal kan niet overschat worden; zij zijn het die in interactie treden met de klas en hen de kneepjes van het vak tonen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, kunnen ook zijn een opleiding volgen. 

 

Uitrol educatief pakket

Maar liefst 15 actieve West-Vlaamse molens waren betrokken waaronder in de regio Midwest: de Grijspeerdmolen (Gits), de Goethalsmolen (Wakken) en de Knokmolen (Ruiselede). Later zal het pakket ook bruikbaar zijn voor andere molens.


Tijdens de testweek van 19 tot 23 april 2021 gingen het derde en vierde leerjaar van de Freinetschool De Kasteeltuin (Gits), de gemeenteschool De Wegwijzer, De Veldschool en de vrije basisschool Mikado (regio Dentergem) én de basisschool De Kiem (Ruiselede) voor het eerst aan de slag met het pakket in hun klas. Het enthousiasme was groot bij leerlingen én leerkracht. De molenkoffer bleek een succesnummer te zijn.

 

Deze educatieve koffer kunnen scholen vanaf schooljaar 2021-2022 ontlenen via onze uitleendienst.

 

Bezoek de projectwebsite van de Molenbrigade


Dit project werd gerealiseerd dankzij een projectsubsidie van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

Gerelateerde items

Foto's