Milieu

Deze cluster wordt voorgezeten door Bart Dochy (burgemeester Ledegem) en Kurt Windels (burgemeester Ingelmunster). Secretaris Anton Jacobus (Izegem), voorzitter van de corresponderende intervisiegroep, is eveneens vast lid van de cluster.

De cluster behartigt diverse thema’s. Meerdere besturen in de regio hebben het burgemeestersconvenant ondertekend waar zowel individuele als regionale acties mogelijk zijn. De doelstelling voor deze gemeenten is 20% minder CO2 op het grondgebied uit te stoten tegen 2020, dit gemeten vanaf het referentiejaar 2011.

Er is een samenwerking om een intergemeentelijke toezichthouder aan te werven voor 6 besturen. Ook de aankoop van camera’s in de strijd tegen zwerfvuil trekt de cluster.

De besturen in de regio hebben zich eveneens geëngageerd tot rationeel waterbeheer in de gemeentelijke gebouwen. Daartoe heeft elk bestuur een contactpersoon aangeduid.