Midwestoverleg op bezoek bij Mariasteen vzw

Eén van de acties die op vlak van (sociale) economie, in samenwerking met de regiopartners, is opgestart, is een gezamenlijk traject rond sociaal en duurzaam aanbesteden. Onder externe begeleiding, ontwikkelen de besturen een sociaal en duurzaam kader dat kan gebruikt worden bij aankopen, offertevragen en aanbestedingen. De gemeenten hebben aandacht en interesse voor sociale tewerkstelling en hechten hieraan belang. Aansluitend aan het Midwestoverleg, kregen de burgemeesters vandaag een rondleiding in het bedrijf Mariasteen vzw waarbij de nieuwe productiesite Metaal en Montage werd bezocht.