Midwest per bestuur

De besturen in regio Midwest zijn zeer divers op meerdere vlakken. De noden en behoeften van de besturen zijn dan ook erg verschillend. Naast regionale initiatieven waaraan alle Midwest-besturen deelnemen, biedt Midwest ook ondersteuning op maat van de besturen (vb. tewerkstelling van intergemeentelijk personeel, aankopen,…).  Elk bestuur kiest hierbij autonoom of het hieraan participeert.

Hieronder vind je per bestuur uit de regio een overzicht van de samenwerking waaraan jouw bestuur deelneemt en hoe Midwest ondersteuning biedt.