Midwest tekent in voor een voedseldistributieplatform

Midwest wil de strijd aangaan met voedseloverschotten op regionaal niveau en dient hiertoe een projectaanvraag in voor financiële ondersteuning.

Het probleem is gekend: er worden heel veel voedseloverschotten weggegooid. Op hetzelfde moment zijn er heel wat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en voedselhulp kunnen gebruiken. 

Met een voedseldistributieplatform wordt een systeem uitgewerkt waarmee voedseloverschotten opgehaald, verzameld en herverdeeld worden. De herverdeling gebeurt via een sociale kruidenier of via voedselpakketten, maar evengoed door de overschotten te verwerken en vervolgens te verdelen, zoals in een sociaal restaurant.

Logistiek gezien is een voedseldistributieplatform oprichten een grote uitdaging die Midwest regiobreed wenst aan te pakken. Hierbij wordt gezocht naar hoe dezelfde dienstverlening gegarandeerd kan worden aan alle inwoners in de regio en hoe mensen in specifieke tewerkstellingssituaties in een voedseldistributieplatform tewerkgesteld kunnen worden.

Als het projectdossier wordt goedgekeurd, wordt hiermee van start gegaan vanaf 1 december 2021.
Eerst wordt het bestaande netwerk in kaart gebracht en uitgebreid met geïnteresseerde partners. Vervolgens wordt de haalbaarheid van een regionaal voedseldistributieplatform verder onderzocht.