Midwest en VDAB bundelen krachten

Midwest werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en te houden.

De arbeidsmarkt kent ook in Midden-West-Vlaanderen heel wat uitdagingen. Midwest wil die samen met VDAB en alle betrokken partners aanpakken.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt ernaar gestreefd om:

  • meer mensen aan de slag te krijgen;
  • aan sterkere loopbanen te werken;
  • veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt te ondersteunen;
  • een volledig en volwaardig aanbod voor iedereen met een vraag naar werk aan te bieden.

De samenwerkingsovereenkomst zal de komende vijf jaar overspannen en zal aan de hand van concrete acties in onze regio uitgevoerd worden.

In het najaar 2021 wordt deze samenwerking verder geconcretiseerd.