Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft DVV Midwest een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

DVV Midwest beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

DVV Midwest beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil