Maak het mee!

Immaterieel erfgoed leeft in de hoofden en handen van mensen. Tijdens het driedaags evenement ‘Maak het mee’ toonden we aan het publiek hoe ambachten van vroeger vakmensen van vandaag inspireren.

Maak het mee, een samenwerking tussen diverse partners in het kader van het Interregproject Revivak, bestond uit een lerend netwerkmoment, een jobmarkt en een publieksevenement. Erfgoedcel TERF zette mee haar schouders onder het publieksevenement op de Dag van de Ambachten (26 november 2017). Vertrekkend vanuit het verleden wierp Maak het mee een nieuw licht op het heden en de toekomst van vakmanschap met innovatie en co-creatie als rode draad. Beleving en interactie stonden centraal: iets meemaken, maar ook mee-maken!

 

 

Foto's