Ledegem plaatst openbare bevolkingsregisters online

Via archief.ledegem.be kan je alle openbare akten burgerlijke stand raadplegen. Met deze online tool is het opzoeken van de overlijdensakte van je overgrootvader of de geboorteakte van je grootmoeder kinderspel. Deze virtuele leeszaal van het gemeentearchief Ledegem breidt nu gevoelig uit. Voortaan kan je er nu ook de openbare bevolkingsregisters raadplegen.

Een bevolkingsregister bevat een schat aan informatie. Je krijgt er inzicht in de omvang en samenstelling van de bevolking: per huishouden werd geregistreerd wie er waar woonde, welk beroep ze uitoefenden, waar ze vandaan kwamen of waar ze naartoe zijn verhuisd. Door deze unieke historische bronnen te digitaliseren en ter beschikking te stellen via ‘ScanSearch Online’ worden ze beter en gemakkelijker raadpleegbaar.

Bovendien wordt zo ook het risico op schade aan de registers zelf tot een minimum herleidt. Bevolkingsregisters zijn immers vaak heel grote en zware boeken die niet altijd even handig te hanteren zijn. Hierdoor kan er heel snel ongewenst schade aan de registers worden toegebracht, denk maar aan het afscheuren van de boekrug, kreuken en/of scheuren in de bladen, bladen of katernen die volledig los komen te zitten, enz.

Welke registers zijn openbaar?

Omdat bevolkingsregisters een schat aan (persoonlijke) informatie bevatten, zijn ze pas na 120 jaar openbaar. De openbaarheidstermijn van bevolkingsregisters is dus ongewijzigd gebleven. Wat wel is veranderd, zijn de openbaarheidstermijnen van de akten burgerlijke stand: huwelijksakten zijn openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor geboorteakten blijft de termijn van 100 jaar behouden.

Een groot voordeel van ScanSearch online is dat enkel de akten en bevolkingsregisters die openbaar zijn worden getoond. Het risico dat niet-openbare akten en bevolkingsregisters zonder toestemming worden ingekeken, wordt zo tot een minimum herleid. Bovendien vinden burgers, genealogen en onderzoekers makkelijker en sneller de juiste info. Je hoeft je namelijk niet meer naar het archief te verplaatsen om deze registers in te kijken.

Met enkele klikken je familiegeschiedenis opzoeken

Het intergemeentelijk archiefteam zet volop in op het goed ontsluiten en ter beschikking stellen van het archief voor onderzoekers, genealogen en geïnteresseerde burgers. Zo zette het archiefteam al bij een aantal besturen mee haar schouders in het opzetten van een digitale leeszaal.