Kunsten, ambachten en vakmanschap

In de 19de eeuw wordt de regio Roeselare, Kortrijk, Tielt het ‘linnenarrondissement’ genoemd. Om de eindjes aan elkaar te knopen, wordt landbouw aangevuld met huisnijverheid. Weven en spinnen domineren hierbij. De geleidelijke industrialisering dringt de gespecialiseerde ambachten naar de achtergrond. Toch blijft de schoenen- en borstelindustrie in Izegem nog lang een belangrijke bron van inkomsten. Wil je meer weten, breng een bezoekje aan industriële erfgoedsite Eperon d’Or,

Bij de ambachten is de link met landbouw en voeding nooit veraf. Er is een traditie in het produceren van gereedschap voor land- en tuinbouw. Ook het kuipersambacht in brouwerijen wordt nog steeds levendig gehouden. Midden-West-Vlaanderen was het centrum voor koetsen- en wagenmakers. Bekende kunstenaars zoals Clemens Carbon geven de regio kleur. Maar ook bij het maken van muziekinstrumenten, denk maar aan de accordeons van Callewaert, blinkt de streek uit in echt vakmanschap.