Kanaal Roeselare-Leie

Het kanaal Roeselare-Leie is toe aan vernieuwing. Het is al bijna 150 jaar één van de belangrijkste levensaders van de regionale economie en werkgelegenheid. Meer dan 40% van het vrachtvervoer op de Leie komt van of gaat naar de kanaalzone.

De opwaardering omvat de renovatie en/of heraanleg van kaaimuren en oever, de herbouw van bruggen, het verdiepen van het kanaal en verhogen van e sluiscapaciteit in Ooigem. De kosten voor de volledige opwaardering worden geraamd om 270 mio euro. 

In 2021 wordt de taskforce kanaalzone opgericht. Deze taskforce omvat De Vlaamse Waterweg nv, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen, VOKA, de West-Vlaamse Intercommunale WVI en de kanaalgemeenten. Onder impuls van de taskforce wordt de kanaalzone nog meer uitgebouwd tot economische motor voor de regio.

Om dit alles te realiseren, wordt een aanvraag voor Europese subsidies voorbereid.