Kanaal Roeselare-Leie

Het kanaal Roeselare-Leie is toe aan vernieuwing. Er wordt gekozen voor een investeringsscenario met maximale opwaardering van het kanaal. Daarnaast wordt ook een flankerend beleid ontwikkeld.

In 2021 wordt de taskforce kanaal opgestart. Alle aanpalende gemeenten en relevante partners worden hierbij betrokken. Deze taskforce zal alle aspecten van het kanaal zelf en de betrokken domeinen onderzoeken, zoals de technische opwaardering, een economisch plan kanaalzone, een marketingplan voor terminals en een flankerend-recreatief beleid. 

Om dit alles te realiseren, wordt een aanvraag voor Europese subsidies voorbereid.