Intervisiegroepen

De beleidsvoorbereiding voor intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking gebeurt via het Midwestoverleg. Alle beleidsdomeinen waarbinnen een lokaal bestuur werkt, bevoegdheid en verantwoordelijkheden heeft, komt hierbij aan bod.

Om op een efficiënte manier te kunnen werken, zijn binnen de Midwest-werking 8 clusters gedefinieerd.

Naast deze clusterwerking zijn er ook intervisiegroepen. Hierin worden personeelsleden van lokale besturen bijeen gebracht voor infouitwisseling, alsook om concrete vragen vanuit de clusters mee voor te bereiden.

Deze intervisiegroepen zijn eveneens thematisch opgebouwd (naar analogie met de clusters). Personeelsleden van gemeente en OCMW nemen hieraan deel. Concreet is er de intervisiegroep ruimtelijke ordening & mobiliteit, milieu, ICT-GIS-informatieveiligheid, facility & gebouwenbeheer, welzijn, archief, economie, personeel, juridische ondersteuning.

Elke intervisiegroep wordt voorgezeten door een algemeen directeur of adjunct algemeen directeur.  Deze voorzitter neemt eveneens deel aan de corresponderende cluster. Er wordt gestreefd naar een sterke wisselwerking tussen de intervisiegroepen en de clusters. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de intervisiegroepen en de corresponderende voorzitter.

Ruimtelijke ordening & mobiliteit Kristof Vanderstichele (Moorslede), David Vande­casteele (WVI)
Milieu Anton Jacobus (Izegem), Ann Tack (WVI)
Juridische ondersteuning Ivan Vandenbussche (Lichtervelde)
ICT-GIS-informatieveiligheid Dominik Ronse (Ingelmunster)
Facility & gebouwenbeheer Bruno Debrabandere (Wielsbeke)
Welzijn Filip Van Eeckhout (Hooglede)
Personeel Tine Dochy (Staden)
Archief Hendrik Vandenbruwane (Tielt)
Economie Chris De Meulemeester (Wingene) en Liederik Cordonni (coördinator Ondernemingscentrum Roeselare)