Infobrochure jeugdsportclubs in de regio

De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar in ‘Sport Midwest’! Samen hebben wij een infobrochure opgemaakt met een overzicht van allerhande sportclubs voor kinderen en jongeren.

Midwest wil iedereen inspireren om te bewegen. Een van de ambities van deze samenwerking is een ondersteuning van de sportclubs en -verenigingen. In regio Midwest is er een ruim aanbod aan allerhande sportactiviteiten. Om de zoektocht gemakkelijker te maken, is er een overzichtsbrochure opgemaakt. Daarin zijn de contactgegevens van alle sportclubs in de regio opgenomen. Het gaat specifiek om sporttakken voor kinderen en jongeren in clubverband.

Voor het aanbod voor volwassenen, kan je terecht op de gemeentelijke websites. We verwijzen ook graag naar de SNS-pas (Sport Na School) Sport Na School die heel wat beweegmogelijkheden biedt voor leerlingen in de secundaire 
school.


We hopen met dit overzicht, het ruime aanbod bekend te maken en kinderen en jongeren uit te nodigen (nog meer) te bewegen.

Documenten

  • 20242025_jeugdsportclubs_midwest.pdf 1,3 Mb