Inclusieve speelpleinwerking in Midwest

Samen met de 16 Midwestgemeenten willen we werk maken van een sterk vakantie-aanbod voor kinderen en jongeren. In overleg met de jeugdwerkers en schepenen voor jeugd werkten we een regionaal ondersteuningsaanbod uit.

Animatorcursus 

Zo organiseerden we in 2023 een eerste editie van een animatorcursus i.s.m. Groep Intro in Izegem.  22 deelnemers uit de regio behaalden met succes hun attest.  Dit jaar organiseren we opnieuw een animatorcursus in Wingene tijdens de herfstvakantie. Door de organisatie van een animatorcursus ondersteunen we de gemeenten in hun zoektocht naar gekwalificeerde animatoren voor de vakantiewerking.  

28 oktober – 1 november 2024 | Wingene | Meer info 

Inclusieve speelpleinwerking 

De laatste tijd stellen we vast dat heel wat speelpleinwerkingen kinderen met extra zorgnoden (in de brede zin van het woord) bereiken.  Naast inzetten op een specifieke speelpleinwerking voor kinderen met zorgnoden, zoals Babbeloe (Roeselare, Izegem en Tielt), willen we ook de lokale speelpleinwerkingen versterken in een inclusieve speelpleinwerking.   

“Werken aan inclusie is goed voor élk kind! Niet enkel voor kinderen met zorgnoden.” (Bron: VDS

Een inclusieve speelpleinwerking geeft élk kind de kans om te spelen door oog te hebben voor drempels die dit belemmeren en deze weg te werken en in te zetten op de sterktes en talenten van alle kinderen en animatoren.  

Samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) werkten we een aanbod uit: 

  • een brede vormingsdag voor animatoren rond inclusief werken
  • een gespecialiseerde opleidingsdag voor zorganimatoren
  • een audit van de werking met de focus op inclusie 

Dit aanbod wordt mee mogelijk gemaakt door de financiële steun van Komaf, een samenwerkingsverband tussen De Ambrassade, Bataljong, JINT en Kenniscentrum Kinderrechten. Komaf wil drempels naar vrije tijd verlagen. 

Vormingsdag voor animatoren 

Een vormingsdag waarin animatoren van verschillende speelpleinen uit regio Midwest samenkomen en ontdekken hoe we kinderen met zorgnoden een dagje spelen beleven. We leren activiteiten aanpassen zodat iedereen kan meespelen en proberen speelkansen te verhogen. We denken na hoe we een kind op maat kunnen begeleiden, welke begeleidershouding best aangenomen wordt en hoe we aandacht hebben voor vragen van de ouders. 
 
6 juli 2024 | 10u – 16u | Cultuurfabriek Ingelmunster 

Opleidingsdag voor zorganimatoren 

Een specifieke opleidingsdag voor zorgmonitoren, een groep animatoren die we extra opleiden en ondersteunen i.f.v. begeleiding van kinderen met zorgnoden binnen de speelpleinwerking. 

“Inclusief werken is een verhaal van draaglast en draagkracht, maar vooral van goesting en ambitie!” (Bron: VDS

27 juli 2024 | 10u – 16u | Ontmoetingscentrum Ingelmunster 

Audit van de werking met focus op inclusie 

VDS ontwikkelde een doe-het-zelfpakket voor speelpleinen om hun werking te analyseren met de focus op inclusie. De deelnemende speelpleinwerkingen engageren zich om tijdens de zomervakantie met het doe-het-zelfpakket de werking te observeren (min. 2 halve dagen in de zomervakantie) en door te lichten.  Dat levert een hoop informatie op die we in een terugkomdag met alle werkingen samen analyseren en moet leiden tot aanbevelingen om de werking inclusiever te maken. Bij de start van de zomer wordt een kadermomentje ingepland om het doe-het-zelf-pakket toe te lichten.  

19 juni 2024 | 14u – 16u | online 

Babbeloe 

Babbeloe is een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking in Roeselare, Izegem en Tielt.  

Samen met VOC Opstap en de gemeenten Roeselare, Izegem en Tielt onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om het aanbod uit te breiden. 

  • Babbeloe Roeselare: meer info
  • Babbeloe Tielt: meer info
  • Babbeloe Izegem: meer info