Midwest neemt deel aan het pilootproject 'De Ideale wereld'

Het Agentschap Opgroeien lanceerde begin dit jaar de projectoproep ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld, samen zorgen in de residentiële jeugdhulp’. DVV Midwest heeft zich geëngageerd als partner van het samenwerkingsverband.

Samen met nog 2 andere projecten werd een dossier voor de ruime regio van de ELZ’s Westhoek, Midden WVl, Houtland en Polder, Westkust & Polder en RITS (= 1G1P) als pilootproject erkend.

Aan de basis van de oproep ligt de vaststelling dat binnen de jeugdhulp kinderen en jongeren niet altijd op de juiste plaats zitten door o.a. de wachtlijsten, een gebrekkige kennis over aanbod of een gefragmenteerde diagnostiek. Dat heeft een impact van de jeugdhulp op het kind of dejongere: doorverwijzingen leiden geregeld tot gevoel van afwijzing of er is een escalatie door te weinig aangepaste ondersteuning of ontwikkelingstrajecten blokkeren. We moeten vaststellen dat er geen optimale intersectorale samenwerking is. Jeugdhulpbegeleiders hebben het gevoel er alleen voor te staan, wat dan weer leidt tot frustraties en onmacht.

Het pilootproject “De Ideale Wereld” wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen meer gepaste ondersteuning en meer ontwikkelingskansen krijgen.

Het project wil dan ook inzetten op meer functionele samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders onderling en belendende sectoren, wil men werken aan een nieuwe kijk op jeugdhulp dat het  bestaande doorverwijsmodel doorbreekt en waarin kan geëxperimenteerd worden met  verschillende modellen van geïntegreerde diagnostiek en wil men komen tot een innovatief aanbod op het kruispunt van voorzieningen en sectoren  door een creatieve inzet van middelen  en het creatief omgaan met de regelgeving.

Het pilootproject is goedgekeurd voor de periode 1 september 2021 tot 31 december 2023. Er komt  650 000 € ter beschikking. Op 29 september 2021 werd de start gegeven op een kick-offevent in aanwezigheid van een ruime vertegenwoordiging van het werkveld.