Welzijn

Deze cluster wordt getrokken door burgemeesters Rita Demaré (burgemeester Hooglede) en Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde).

Het domein welzijn omvat diverse thema’s die door de cluster mee opgevolgd worden (vb. opstart wijkwerking, (sociale) tewerkstelling in de regio, afstemmen beleid, …). Hiervoor wordt samengewerkt met andere partners zoals het CAW.