Groespaankoop mondmaskers regio Midwest

In het bericht van Eerste Minister Sophie Wilmès ‘Coronavirus: verlenging tot en met 3 mei’ is te lezen dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie om Covid-19 verder in te dijken.  Midwest heeft de besturen uit de regio de voorbije weken ondersteund om hierop voorbereid te zijn. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit het aanbieden van georganiseerde overlegmomenten met burgemeesters en algemeen directeurs. Dit maakt informatie-uitwisseling mogelijk tussen de besturen zodat beter geïnformeerde beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast heeft Midwest een overzicht van leveranciers aan de besturen overgemaakt zodat zij tijdig een bestelling voor mondmaskers konden plaatsen. Parallel heeft Midwest een groepsaankoop gelanceerd die door de raad van bestuur op 28 april 2020 is goedgekeurd. Ondertussen zijn ruim 188.000 mondmaskers besteld.