GIS-ICT-digitalisering

De besturen uit de regio willen steeds meer inzetten op digitalisering van de dienstverlening naar de burger toe. Hiervoor zijn grote inspanningen nodig. Ook hier werken de besturen samen via regionale projecten om stappen vooruit te zetten.

Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene delen sinds 2015 een intergemeentelijke GIS-coördinator, die ook voor de volledige regio werkt rond volgende zaken:

  • ad hoc adviesverlening op afroep
  • monitoring
  • organiseren van intergemeentelijke infosessies
  • regionaal geclusterde aanpak van projecten
  • vertegenwoordigen van het Midwestoverleg op bovenlokale fora zoals VVSG en VLINTER
  • opvolging van GIS-nieuws en -wetgeving
  • delen van nieuws, kennis, best practives via een (twee)maandelijkse nieuwsbrief

Meer inhoudelijke informatie over projecten en kennisdeling van de intergemeentelijke GIS-werking is terug te vinden op de website van de GISCO-werking van WVI. Op deze blog worden nieuwtjes, achtergrondinformatie, ideeën en best practices rond gemeentelijk GIS verzameld. Het doel hiervan is om kennis te verspreiden en te delen door over de gemeentegrenzen heen te kijken. Klik hier voor GIS-nieuws specifiek uit de Midwest.

Daarnaast is er dus ook de (twee)maandelijkse nieuwsbrief met GIS-nieuws uit de regio en daarbuiten. Deze nieuwsbrief is ook beschikbaar voor niet-Midwestgemeenten. Klik hier om je in te schrijven.

Meer info: w.verhelst@wvi.be