Geslaagd provinciaal congres secretarissen in de regio Midwest!

Het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG), regio Roeselare‐Tielt organiseerde op donderdagnamiddag 19 april 2018 in het streekhuis Midden-West-Vlaanderen te Roeselare het Provinciaal Congres voor de gemeentesecretarissen, onder de noemer ‘Het leven zoals het is in een verkiezingsjaar’.

Het congres werd opgedeeld in twee delen: het eerste deel ging over de rol en toepassing van de sociale media. Het tweede deel omvatte de burgerparticipatie. Steeds werden aan de hand van praktijk-getuigenissen de items zo concreet mogelijk toegelicht. De key-note spreker was prof Filip De Rynck.

Het werd een bijzonder interessant congres met volgend programma:

  • 14u-15u: Sociale media in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen
  • 15u-16u: Prof Filip De Rynck over “ De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur”
  • 16u-17u: Participatie in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen.
  • 17u00: Slotwoord door Kris Declercq, burgemeester van de Stad Roeselare

Hieronder vindt u een korte introductie tot de presentaties die werden gegeven, alsook de presentaties zelf.

De eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen
Nadja Desmet, socialemediabureau.be

De verkiezingen van 2018 (en 2019) worden dé verkiezing waar de strijd online zal gevoerd worden. De lokale verkiezingen van 2018 worden zonder meer de eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen. Ga jij aan de slag met sociale media voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wat zijn de trends en evoluties? Nadja Desmet geeft ook 5 tips mee om concreet aan de slag te gaan. 

Nadja Desmet en haar team van socialemediaburo.be helpen vele openbare besturen, non- en social profit organisaties en politici bij het uittekenen en implementeren van hun sociale mediastrategie. Samen met Reinout Van Zandycke schreef ze het boek ‘Het Nieuwe Campagne Voeren’ (i.s.m. Politeia en VVSG).

 

Al vloggend de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen
Steven Dewitte, gemeenteraadslid Groen Roeselare 

Burgers uitleggen waar de stad mee bezig is, is niet altijd makkelijk. In Roeselare doet raadslid Steven Dewitte dit al vloggend: aan de hand van een online videodagboek. Zo kan hij zijn werk als raadslid vooruithelpen en de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen. Of hoe een beginnend politicus beter is met zijn camera dan met zijn pen.

Steven Dewitte is gemeenteraadslid voor Groen in Roeselare en kampt met een zware vorm van dyslexie. Hij ging op zoek naar de beste manier om het beleid van zijn stad te verdedigen en zijn werk kenbaar te maken bij de burgers.

 

Durven met sociale media
Ilse D’Hespeel, communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster

Toen Ingelmunster bij de start van de nieuwe legislatuur besliste om de website in een nieuw jasje te steken, sprong het bestuur ook op de trein van de sociale media. Ondersteund door de expertise van Stefaan Lammertyn zette de communicatiedienst in het voorjaar van 2014 de stap naar onder andere Facebook en Twitter. Ondertussen vormen sociale media een belangrijk kanaal om met burgers te communiceren.

Ilse D’Hespeel is communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster. Dankzij de samenwerking met sociale media managers en een goed contentplan speelt ze in op de actualiteit, geeft nuttige informatie mee en versterkt het community-gevoel van Ingelmunster aan de hand van sociale media.

 

De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur
Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent

Na de lokale verkiezingen staan weer heel wat thema’s op de agenda van de besturen. Dit zorgt voor een spanning tussen enerzijds de toenemende verwachtingen en opdrachten en anderzijds de capaciteit en de instrumenten waarover de lokale besturen beschikken. Vanuit die spanning wordt het belang geschetst van een performante lokale publieke sector en de verwachtingen ten aanzien van het politieke en ambtelijke leiderschap. 

Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent. Hij onderzoekt de werking van lokale besturen, de organisatie van het binnenlands bestuur, burgerparticipatie en beleidsnetwerken.

 

Bewonersplatforms: doet iedereen (nog) mee?
Stijn Dujardin, coördinator bewonersplatforms gemeente Diksmuide

In 2016 kreeg Diksmuide de Goe Bezig-prijs voor hun inzet op bewonersparticipatie. De ondersteuning van de bewonersplatforms in de dorpen is een job apart. Hoe houd je het vuur brandend en hoe wakker je het weer aan als het dreigt te doven? Een verhaal over vallen en weer opstaan. Over loslaten en vertrouwen. Over realistische verwachtingen van beide kanten.

Stijn Dujardin is coördinator van de verschillende bewonersplatforms in de Diksmuidse deelgemeenten. Als contactambtenaar staat hij met het ene been in de dorpen en met het andere te midden van de stadsdiensten en het bestuur. Hij zoekt naar vlotte communicatie, overtuigingskracht en engagement.

 

Co-creatie in Wevelgem
Lisa Yserbyt, beleidsmedewerker gemeente Wevelgem

In de eerste helft van 2018 worden er in Wevelgem 2 grote studies uitgevoerd die zullen leiden tot een masterplan voor het centrum van Wevelgem en een geactualiseerd mobiliteitsplan. Voor beide plannen heeft het gemeentebestuur de ambitie om maximaal in te zetten op participatie. In haar presentatie gaat dieper in over hoe het inspraaktraject voor beide plannen vorm heeft gekregen en wat de ervaringen zijn met de verschillende participatiekanalen.

Lisa Yserbyt is beleidsmedewerker bij de gemeente Wevelgem en verantwoordelijk voor strategische planning, participatie, communicatie en dienstverlening.

 

 

Geef een reactie