GBO Kick-off

Op 26 april vond de kick-off van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) plaats. Deze kick-off is het startsignaal voor een boeiende samenwerking tussen de mutualiteiten, OCMW's en het CAW.

Het GBO streeft naar een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het terugdringen van onderbescherming door een intense samenwerking tussen de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, de OCMW’s en het CAW. Ook de Welzijnsschakels worden sterk betrokken

Op de kick-off maakten 85 basiswerkers kennis met het concept ‘GBO’ en het verdere traject dat zal gelopen worden. 

Omdat samenwerken en afstemming centraal staat binnen GBO, werd ruim de tijd genomen om te netwerken om de knelpunten en opportuniteiten die de basiswerkers nu ervaren in kaart te brengen om hiermee aan de slag te gaan in de toekomst.

Deze kick-off vormt de start van het GBO-verhaal. Basiswerkers worden verder betrokken via werkgroepen. De werkgroepen 'toegankelijkheid' en 'onderbescherming' gaan van start in juni. Er zijn respectievelijk al 14 en 6 kandidaten om mee te denken!