GBO Kick-off

Op 26 april was de kick off van het geïntegreerd breed onthaal (GBO).

Het GBO streeft naar een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het terugdringen van onderbescherming door een intense samenwerking tussen de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, de OCMW’s en het CAW. Ook de Welzijnsschakels worden sterk betrokken.

85 basiswerkers konden kennismaken met het concept ‘GBO’ en het verdere traject dat zal gelopen worden. 

Omdat samenwerken en afstemming centraal staat binnen GBO, werd ruim de tijd genomen om te netwerken om de knelpunten en opportuniteiten die de basiswerkers nu ervaren in kaart te brengen om hiermee aan de slag te gaan in de toekomst.

Na deze kick off worden basiswerkers verder betrokken in het GBO-verhaal via werkgroepen. Er wordt alvast een werkgroep ‘toegankelijkheid’ en een werkgroep ‘onderbescherming’ ingericht.