Plank #66 Revisited: Freddy Quackelbeen

Freddy Quackelbeen is een hobby-houtsnijder uit Roeselare, die vroeger reeds aan de slag ging met een stuk middeleeuwse balk binnen het project Balken Revisited. De kans om met Romeins hout aan de slag te gaan, kon hij dan ook niet aan zich voorbij laten gaan. Zelf verhinderd, stuurde hij zijn echtgenote op pad die met een stuk hoekpaal van de Romeinse waterput thuiskwam. Het loden plaatje met de ingeponste letters ‘HP ZW’ (= Hoekpaal Zuidwest), destijds aangebracht door de Werkgroep Archeologie Roeselare o.l.v. Jozef Goderis+, herinnert hieraan.

Het hout bleek door uitdroging en inkrimping echter in slechtere staat dan gehoopt. De draaibank zou er dus niet aan te pas komen en ook snijwerk met een beitel leek weinig kans te maken. Uiteindelijk besloot hij er een stuk af te zagen en ze als ‘mijlpaal’ onder een stolp te plaatsen. Onderaan snijdt hij het wapenschild van Roeselare uit, geen sinecure in het uitgedroogde hout. Het geheel plaatste hij op een eiken plank waar hij de oudste benaming ‘ROSLAR’ en de jongste benaming ‘#VANRSL’ van Roeselare in heeft uitgesneden. Hij gebruikte hiervoor het unciaal, een Romeins schrift uit de antieke tijd dat even oud is als de mijlpaal zelf.

Het resterende stuk van het Romeinse hout werd voor de eeuwigheid ingegoten in heldere epoxy. Paul Masyn, een collega houtdraaier, heeft er vervolgens een waterdruppel van gedraaid, refererend naar de oorspronkelijke functie als deel van een waterput. Freddy overhandigde de druppel aan Andries Wydooghe, destijds ook deelnemer aan het project Balken Revisited, toen deze zijn functie neerlegde als voorzitter van de West-Vlaamse Houtdraaiersgilde vzw.

Meer realisaties van Planken Revisited