Fotofinish

In april 2023 werd het elektronisch tijdsregistratiesysteem (fotofinish) in gebruik genomen. Een gezamenlijke aankoop voor de atletiekverenigingen in de Midwestbesturen.

De verenigingen organiseren jaarlijks een twintigtal pistemeetings. Voor de organisatie van de wedstrijden van loopnummers is een elektronisch tijdsregistratiesysteem of fotofinish vereist. Omwille van de hoge kostprijs van dit systeem enerzijds en de spreiding van deze meetings over de regio Midwest anderzijds, beslisten Midwest en de lokale besturen om een gezamenlijk tijdsregistratiesysteem aan te kopen met regionale middelen. De verenigingen werden bevraagd naar de technische vereisten van het systeem.  Hiermee werd rekening gehouden in de aanbesteding en gunning. Het gebruik van de fotofinish gebeurt door middel van een bruikleenovereenkomst. Het ontlenen kan zo kosteloos gebeuren door de erkende atletiekverenigingen uit de regio. De lokale atletiekclub KAVR staat in voor de stockage en het dagelijks beheer. In februari 2023 werd een opleiding voorzien en vanaf april kan de fotofinish ingezet worden voor officiële en recreatieve atletiekmeetings.