Facility en logistiek

Burgemeesters Kris Declercq en Bert Maertens behartigen samen met de coördinator, deze cluster. Secretaris Bruno Debrabandere trekt de corresponderende intervisiegroep.

In samenwerking met de intervisiegroep facility, voert het Midwestoverleg diverse gezamenlijke opdrachten/aankopen voor de besturen in de regio. Hiervoor wordt telkens beroep gedaan op een trekkend bestuur. De gezamenlijke opdrachten zijn afgestemd op de noden en behoeften van de besturen en zijn zeer uiteenlopend. Hierbij worden bestaande raamcontracten eveneens gescreend op voorwaarden, mogelijkheden, voordelen en knelpunten.

Voorbeelden van gezamenlijke aankopen zijn papier, archiefmateriaal, elektronische maaltijdcheques, borden voor verkeerssignalisatie, onderhoud van landbouwwegen,…

Naast deze aankopen grijpt de cluster ook opportuniteiten voor de regio aan. Zo wordt bv. een app voor de landbouwcommissie ontwikkeld die door alle besturen van het Midwestoverleg kan gebruikt worden. De ontwikkeling van de app wordt betaald met regionale middelen. De ontwikkeling gebeurt in overleg met het kabinet van de bevoegde minister en de administratie voor landbouw en visserij.