Facility en logistiek

Slechts een beperkt aantal Midwest-besturen beschikt over een eigen aankoopdienst. Daarnaast zijn de verschillende besturen vaak met gelijkaardige opdrachten belast en moet elkeen dezelfde wetgeving uitpluizen. De wens om op Midwestniveau procedures af te stemmen, informatie te centraliseren en gezamenlijke aankopen te doen, is dan ook groot.

Er werden al verschillende gezamenlijke aankopen gedaan binnen regio Midwest. Het gaat hier onder meer over aankoop van mondmaskers, elektronische maaltijdcheques, papier, verkeersborden, … Bij deze aankopen wordt steeds aandacht besteed aan duurzaamheid.