Erfgoedcel TERF partner in project ‘Erfgoedklassen’

In mensentaal een methodiek ontwikkelen voor een nieuw soort samenwerking tussen erfgoed en onderwijs in West-Vlaanderen, dat is het project 'erfgoedklassen'.

Concreet werken - verspreid over de komende 2 schooljaren (2021-2023) - negen duo’s (klassen lager onderwijs en industrieel-erfgoedspelers in West-Vlaanderen) procesmatig samen in een authentieke erfgoedcontext. De klas werkt ter plekke mee bij een industrieel-erfgoedspeler aan een op maat gemaakte case en geniet ondertussen onderwijs via gerichte leeractiviteiten en praktijkervaringen. 

Voor BIE Midwest komt in dit schooljaar 2021-2022 alvast volgend Izegems duo in actie: basisschool campus Bellevue en het schrijnwerkerijmuseum 'Den Temmerman en zijn alaam'. Tussen september en december 2021 stomen de leerkracht en de erfgoedspeler onder begeleiding van ETWIE en VIVES  alles klaar om tussen januari en juni 2022 vijf leerrijke en leuke halve dagen tegemoet te gaan.


Een win-win situatie voor beiden: onderwijsinnovatie door de inzet van actieve leervormen in een originele erfgoedcontext enerzijds én versterking van het lokale industriële erfgoedkarakter anderzijds.
De pedagogische ondersteuning zal erfgoedspelers kwalitatief vooruithelpen en educatief potentieel ontsluiten voor scholen. De koppeling tussen STEM-onderwijs en industrieel erfgoed wordt ten volle benut.

Lees meer

Erfgoedklassen is een samenwerking tussen erfgoedcel TERF en ETWIE, het Industriemuseum, VIVES, de collega erfgoedcellen van West-Vlaanderen, de IGS-en Viertoren, IJzervallei en Ginter, de pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijsnetten, Odisee Hogeschool en FARO.