ERFGOEDDAG 2023: ‘Beestig erfgoed’

Iedereen met een hart voor dieren in onze regio komt zeker aan zijn/haar trekken op zondag 23 april 2023 (brede publiek) en in de week voor en/of na de publieksdag (scholen).

Erfgoedverenigingen, musea, archieven, ambachtslui, privé verzamelaars… kunnen hun beestige EGD activiteiten indienen via https://inschrijven.erfgoeddag.be volgens de gekozen doelgroep (brede publiek of scholen). Na een laatste check en ‘goed voor publicatie’ door de erfgoedcel zorgt FARO er dan voor dat hun activiteit(en) gepubliceerd wordt op de UiTdatabank (publieksdag) en op Cultuurkuur.be (schoolweek).

Nog inspiratie nodig en de regionale inspiratiesessie van TERF gemist?
Geen nood, volgende mogelijkheden zetten je verder op weg:

- digitale vragenmomenten waarbij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en FARO je klankbord zijn:

→ 13 december 2022 | Thematische invulling (15-16 uur of 19-20 uur)
→ 26 januari 2023 | Vormelijke uitwerking (15-16 uur of 19-20 uur)
Deelnemen is gratis, inschrijven kan hier.

- publicaties

-vormingen

Meer info