Erfgoed en diversiteit

Migratie heeft een impact op onze samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Mee bewegen met een samenleving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen. Zo werken wij aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in, waardoor iedereen zich kan thuis voelen in de organisatie en de stad of gemeente.

 

Samen met de West-Vlaamse erfgoedcellen volgde erfgoedcel TERF in 2021 een vormingstraject opgezet door het Agentschap Inburgering en Integratie i.s.m. FARO. We wilden tools aangereikt krijgen om in onze erfgoedwerking meer in te zetten op meerstemmigheid en diversiteit. M.a.w. vooral ons begrip van lokaal cultureel erfgoed verruimen naar en met de aanwezige allochtone gemeenschappen en via praktijkvoorbeelden de verbindende kracht ervan in de verf zetten. Erfgoed is van iedereen!

 

In vijf sessies, telkens met oefeningen en huiswerk, maakten we een diversiteitsscan van onze organisatie, vormden we een visie, brachten we de voornaamste sleutel- en brugfiguren rond diversiteit in kaart, leerden weerstanden/vooroordelen kennen en hoe erop te reageren met duidelijke doelstellingen en acties. Ook herkenbare beeldvorming en duidelijk en aangepast taalgebruik passeerde de revue.

Een eerste stap in dit verruimingstraject die erfgoedcel TERF nu wil zetten is een verkennende startvergadering organiseren met iedereen in de BIE -regio die professioneel of vrijwillig actief is in het integratieproces. Met op de agenda uiteraard een eerste kennismaking én de zoektocht naar welk cultureel erfgoed ons verbindt en hoe dit tot verdere samenwerking kan leiden.

 

Ter kennismaking hebben de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen alvast 2 filmpjes professioneel laten inblikken die het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedcel laagdrempelig voorstellen aan iedereen.

 

Filmpje 1: Wat is erfgoed?

 

 

Filmpje 2: Wat kan een erfgoedcel voor mij betekenen?

 

Deze filmpjes vallen onder de bepalingen van de Creative Commons-licentie CC BY-SA-NC