E-inclusie

Wat is e-inclusie?

Onze maatschappij digitaliseert snel. Naast de vele voordelen die digitalisering biedt, zijn er ook wat risico’s aan verbonden? Meer dan 4 op de 10 van de bevolking loopt het risico op digitale uitsluiting.

Om digitale uitsluiting tegen te gaan kunnen verschillende initiatieven genomen worden:

  • Toegang tot internet en hardware verhogen
  • Digitale kennis en vaardigheden versterken
  • E-inclusieve dienstverlening voorzien
  • De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale tools verhogen

E-inclusie in Midwest? 

In de regio Midwest loopt momenteel een project e-inclusie. Doelstelling van het project is om de lokale besturen te ondersteunen richting een lokaal digitaal inclusiebeleid tegen 2024. Daarnaast worden er gedurende de projectperiode proeftuinen rond verschillende thema’s opgezet om expertise binnen dit thema op te doen. We focussen oa op 1 op 1 begeleiding, gezondheidsvaardigheden, toegang tot hardware en groepslessen basisvaardigheden.

Voor dit project worden er middelen voorzien vanuit het investeringsplan Vlaamse Veerkracht binnen de oproep “Iedereen Digitaal”

A tot Z