DVV Midwest stelt strategisch plan voor

De intergemeentelijke samenwerking in regio Midden-West-Vlaanderen kreeg eind 2017 een sterk juridische omkadering met de oprichting van DVV Midwest. Na intens overleg met haar besturen en partners werd een strategisch plan 2020 – 2025 opgemaakt. Hierin zijn concrete acties en ambities opgenomen om de besturen via regionale samenwerking verder te versterken alsook om de samenwerking te verankeren in de meerjarenplannen van de Midwest-gemeenten.

Het strategisch plan leest u hier.