Digibanken voortraject

Besturen in Midwest hebben ingetekend op het voortraject en ontvangen € 15.000 Vlaamse subsidie.

De digitale en technologische evoluties gaan snel en impacteren de hele samenleving. Helaas is niet iedereen mee. Gezinsinkomen, opleidingsniveau, leeftijd en gender zijn -zo blijkt uit onderzoek- discriminerende factoren waardoor er een digitale kloof ontstaat. Het gevolg is dat mensen niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en hun rechten niet kunnen effectueren. De uitdaging is dus om de digitale kloof te dichten tussen wie sociaal, cultureel en economisch al sterk staat en de mensen die kwetsbaar zijn. Het dichten van digitale kloof in de eerste graad (toegang tot digitale technologieën), tweede graad (digitale competenties) en derde graad (het gebruik van essentiële diensten) is dan ook de motivatie om in het voortraject naar een digibank te stappen.  De lokale besturen uit de regio Midwest (verenigd in DVV Midwest) willen dan ook samen met partners uit het (volwassenen)onderwijs, kennisinstellingen, sociale economie en zorg en welzijn werk maken van een ,

  • een gelijke toegang tot digitale technologie voor iederen
  • een aanbod voor opleiding en kennisdeling om digitale vaardigheden te versterken;
  • begeleiding voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

De uiteindelijke doelstelling is digitale vaardigheden bij kwetsbare groepen te versterken d.m.v. een digibank.

In dit voortraject willen we

  • de strategische en operationele doelstellingen voor regionale digibank uitwerken;
  • hiervoor een samenwerkingsstrategie opstellen;
  • de ambities vertalen in een haalbare begroting en ambitieuze planning.

Dit zal vervolgens de basis vormen voor de opstart van het implementatietraject.