De inventaris van het historisch archief Izegem is online raadpleegbaar

In 2019 lanceerde stad Izegem een online inventaris van het Izegemse stadsarchief. Aan deze online inventaris zijn nu nog eens duizenden bijkomende omschrijvingen toegevoegd. Hiermee is de inventaris van het historisch archief volledig online raadpleegbaar via Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen. 
 
De toevoeging aan de inventaris bevat onder andere dossiers over de repatriëring en wederopbouw van de Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog, plakbrieven met verordeningen tijdens de bezetting, steundossiers van het Hulp- en Voedingskomiteit uit de Eerste Wereldoorlog en militiedossiers uit de periode 1861-1964.
 
Aan het online plaatsen van de inventaris ging heel wat werk vooraf. Samen met de heemkring Ten Mandere maakte de intergemeentelijke archiefdienst Midwest (IGA) de beschrijvingen van het historisch archief op.

Wens je een van de documenten in te kijken? Via de online inventaris kan je meteen een inzage aanvragen. Of vul een aanvraag in via de website van stad Izegem

Lees ook het bericht "De inventaris van het historische archief Izegem is grotendeels online raadpleegbaar" (21/04/2020). 

Foto's