Cultuur en vrije tijd

In Midwest zijn er drie deelwerkingen die werken rond cultuur en vrije tijd: cultuur- en erfgoedplatform BIE, de intergemeentelijke archiefdienst en Sport Midwest.

  • De eerste stappen in de realisatie van cultuur- en erfgoedplatform Midwest werden in 2020 gezet door de inkanteling van BIE en de intergemeentelijke archiefdienst in Midwest. 

    Cultuur- en erfgoedplatform BIE geeft structurele ondersteuning aan acht besturen bij hun cultuur- en erfgoedbeleid. Voor alle zestien Midwest-besturen is er een aanbod van brede dienstverlening. 

    Het archiefteam heeft expertise in het beheer van het analoge en het digitale archief. Zes besturen doen beroep op deze dienstverlening. 

  • In 2019 is Sport Midwest opgericht om het sportaanbod uit de regio te bundelen en zo een groter publiek te bereiken. Jaarlijks worden regionale activiteiten georganiseerd zoals bv. de seniorensportdag.

In de toekomst wordt gebouwd aan jeugdplatform Midwest, waar samengewerkt wordt tussen lokale besturen en de jeugdverenigingen. Het decreet bovenlokaal jeugdwerk biedt kansen om hiervoor subsidies aan te vragen.

Contact

Adres
Spanjestraat 141/2 , 8800 Roeselare
dvv-midwest@midwest.be