Cultuur & vrije tijd

Burgemeester Kurt Windels trekt samen met collega’s Ria Beeusaert – Pattyn  en Luc Derudder de cluster cultuur & vrije tijd.

De regio beschikt over een intergemeentelijk archiefteam bestaande uit 3 personen. Dit team wordt in 6 besturen tewerkgesteld maar neemt ook een aantal regionale taken op zich. Zo wordt er gestreefd naar afstemming tussen de besturen, uitwisseling van informatie en gezamenlijke initiatieven. Het intergemeentelijk team trekt de intervisiegroep rond archiefwerking waar alle archivarissen uit de regio samengebracht worden.

Meer info over deze werking vind je hier.

Daarnaast houdt de cluster zich bezig met het onderzoeken en uitwerken van mogelijke regionale initiatieven (vb. gezamenlijke archivering van documenten, regionaal depot, afstemmen vrije tijdsaanbod,…).