Cijfers uitleendienst digitale inclusie

Sinds de start van de uitleendienst eind maart, hebben we al 18 toestellen uitgeleend. Deze laptops worden uitgeleend aan inwoners van de 16 Midwestbesturen op doorverwijzing van de sociale huizen.

Met dit initiatief kunnen we technologie toegankelijk maken personen die dit het meest nodig hebben. We kijken ernaar uit om nog meer mensen te helpen om zo de digitale kloof te verkleinen.  

Hieronder vind je nog een aantal cijfers.

Aantal uitgeleend per gemeente

Aantal uitgeleend per geslacht

Aantal uitgeleend per leeftijd

Aantal uitgeleend per doelgroep