Burgemeesters Midwest vaardigen bijkomende algemene coronamaatregelen uit en installeren gemeenschappelijk aanspreekpunt

De 16 burgemeesters van de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) ontmoeten elkaar in het kader van de Corona-aanpak zeer regelmatig om de situatie binnen de regio op de voet te volgen en gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen. De burgemeesters besloten tot het nemen van bijkomende eenvormige maatregelen bij het bestrijden van het Coronavirus.

Eenvormige maatregelen op grondgebied van de regio Midwest

De besmettingscijfers gaan op verschillende plaatsen in de regio de verkeerde kant op. Het is dan ook noodzakelijk dat de visie en betrachting van het ministerieel besluit zo sterk als mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels zijn daartoe essentieel. Zo zorgt een gerichte mondmaskerplicht, sport zonder publiek en een beperking qua bezoekersaantallen op evenementen ervoor dat besmettingsrisico’s beperkt worden en dat de handhaving van social distancing ook kan gewaarborgd worden op plaatsen en momenten waar dit anders niet evident is.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘Eenvormigheid en duidelijkheid van de Corona-maatregelen zijn noodzakelijk. Daarom stemden de Midwest-burgemeesters, bovenop de federaal opgelegde maatregelen, volgende maatregelen af op elkaar, die gelding zullen vinden in de gehele zone Midwest vanaf 30 juli 2020’:

• Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen is het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben.

• Het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

 • in alle wachtrijen van handelszaken, openbare infrastructuren of evenementen
 • publieke ruimtes in alle openbare gebouwen en recyclageparken.
  Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht in voormelde zones :
  o voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
  o voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps
  o voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken)
  o voor beoefenaars van een sportactiviteit
 • Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.
 • Voor alle evenementen geldt een registratieplicht gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 24 juli 2020).

Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle evenementen behoudens tijdens het nuttigen van eten en drinken.

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd. 28 juli 2020.  

Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Occasionele (rommel-,…) markten of verkopen zijn verboden.

Elke burgemeester vaardigt deze maatregelen uit in een eigen burgemeestersbesluit.  Conform het Ministerieel Besluit van 28 mei kan elke burgemeester weliswaar nog steeds volgens de noodwendigheden aanvullend en zelfstandig besluiten tot het invoeren van een mondmaskerplicht in bepaalde drukke zones ( bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, een ringstructuur, …)  Gelet op de diversiteit van het gehele Midwest-grondgebied dient maatwerk immers steeds mogelijk te blijven.

Installatie regionaal aanspreekpunt

Binnen de Midwest-regio werd als regionaal aanspreekpunt voor de Eerstelijnszones mevrouw Ria Vandaele aangesteld.   Ria Vandaele zal de schakel vormen tussen de Vlaamse administratie Zorg en Gezondheid en de lokale besturen. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen en staat de lokale besturen bij in hun acties. Tevens begeleidt zij de oprichting en samenwerking van het Midwest-COVID 19-Team.

In samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen wordt de aanpak van de lokale contacttracing verder opgestart.  Samen met de collegae van W13 in Zuid-West-Vlaanderen wordt daarover nader overlegd met de Vlaamse Overheid, teneinde een complementaire aanpak te verzekeren. 

Contact : Kris Declercq, voorzitter Midwest, 0495/54 74 09.