Bronopsporing, covid-coaching en contactonderzoek

Vanaf de zomer 2020 heeft regio Midwest ingezet op contactopsporing. Gepensioneerde huisartsen en artsen-specialisten zijn als vrijwilliger ingezet om aanvullend op het Vlaamse systeem van contactopsporing mensen die besmet waren, zelf op te bellen en zo te fungeren als callcenter. Aanvankelijk gebeurde dit in het kader van één van de drie proeftuinen die in akkoord met Vlaanderen werden uitgebouwd. Vanaf november 2020 werd de aanpak van MIRI (waarbij binnen het centraal opbelsysteem wordt gewerkt) uitgerold over heel Vlaanderen en financieel ondersteund. MIRI staat voor de samenwerking tussen DVV Midwest en de twee Eerstelijnszones die binnen ons werkgebied actief zijn: ELZ Midden WVL en ELZ RITS.

Naast het inzetten van een team van call agents is ook een netwerk van SOCSPOC’s geïnstalleerd. Dat zijn mensen die als Single Point of Contact binnen elk lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het dispatchen en opvolgen van hulpvragen in het kader van covid-coaching.