Bouwen aan een voedsel distributieplatform Mid Waste Foodies

Er werd een nieuwe stap gezet in het voortraject voor de ontwikkeling van een voedseldistributieplatform bij Midwest.


Na het vooronderzoek en het in kaart brengen van de huidige organisatie van de voedselhulp in onze regio op vandaag, bouwen we nu verder aan een voorstel tot een plan van aanpak voor de toekomst.

Eind november kwam voor de eerste maal de klankbordgroep van dit traject samen.
Vertegenwoordigers van de voedsel verdeelorganisaties en de intervisiegroep Welzijn werden daarop uitgenodigd.
Vanuit de leerlessen van Food Act 13 in Kuurne bekeken we de eigenheid en uitdagingen van onze regio.
Met deze inzichten gaan we de komende periode aan de slag om te komen tot een plan van aanpak op maat!
Een boeiende uitdaging…