Oproep: hoe gaat het (na 2 jaar corona) met je als erfgoedorganisatie?

Histories vzw onderzoekt de impact van corona op erfgoedverenigingen om zijn dienstverlening te verbeteren.

Begin november verspreidt Histories daarom een online enquête die de noden van zo veel mogelijk erfgoedverenigingen, heemkundige kringen, familiekundige verenigingen, tradititiedragers, ... in kaart moet brengen.
Een warme oproep aan de erfgoedverenigingen in onze regio om deel te nemen aan de bevraging.

Geen link ontvangen? Neem dan zeker contact op via info@historiesvzw.be.
Meer info