Bestuurlijke samenwerking

De burgemeesters van de gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen komen maandelijks bijeen in het Midwestoverleg. Deze maandelijkse vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter en coördinator Saskia Verriest. 

De regionale samenwerking wordt opgevolgd door diverse “clusters”. Deze clusters rapporteren maandelijks over  hun werking aan het Midwestoverleg.