Besturen regio Midwest pleiten voor ondergronds traject in Ventilusproject

De 16 burgemeesters van de regio Midden-West-Vlaanderen, hebben tijdens het Midwestoverleg – de burgemeestersconferentie – een gezamenlijk standpunt ingenomen in het Ventilusproject. Dit project wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen, de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Om deze stroom naar het binnenland te brengen, is de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn noodzakelijk.

De Midwest-besturen, die zich verenigen in de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest, steunen het gezamenlijk ingenomen standpunt. De 16 besturen bepleiten bij de bevoegde minister om de leefkwaliteit voor de burger te vrijwaren. De burgemeesters vragen om te onderzoeken om het traject maximaal ondergronds aan te leggen, ook al betekent dit een hogere kostprijs.

Politieke aanspreekpunten:
Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be
Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be
Dirk Verwilst – voorzitter cluster Midwest – ruimtelijke ordening, burgemeester@meulebeke.be