BaRe - Chris Melsen

Chris Melsen was een leerlinge aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) te Roeselare. Aanvankelijk was het de bedoeling om een balk in flinterdunne schijven te zagen en te zandstralen, waardoor er een houten kantwerk zou ontstaan. Het uiterst harde hout besliste er echter anders over. De schijven bleven, maar ze werden tot een installatie verweven en met bladgoud belegd.

Om het met haar woorden te zeggen: “Het historische hout voelt nog altijd krachtig aan. Het verharde en verkleurde, maar rotte niet weg. Prachtig en waardevol, vandaar het gouden randje. Ook een knipoog naar het West-Vlaams, waar ‘hout’ en ‘goud’ op dezelfde manier uitgesproken worden.”

Foto's

  • Balken Revisited
  • Balken Revisited
  • Balken Revisited