Balken Revisited

In het najaar van 2013 deden we tijdens bouwwerken aan de Diksmuidsesteenweg in Roeselare een opvallende vondst. Vlak langs de Mandel kwamen zo’n 120 (eiken)houten balken aan het licht, waarvan het merendeel aangepunt was. Onderzoek leerde dat de balken als paalfundering gebruikt werden voor een constructie langs het water. Mogelijk gaat het om de voormalige ‘Speye’ die – sinds de middeleeuwen en minstens tot de 17de eeuw – als een soort sluis het waterniveau van de Mandel regelde. Enkele uitgeholde boomstammen lijken deze hypothese te bevestigen. Dit was zonder meer een unieke vondst voor het historische verleden van Roeselare.

Herbestemmingsproject

RADAR inventariseerde alle balken en lanceerde in het voorjaar van 2015 een oproep aan geïnteresseerden. Zij konden één of meer historische balken gratis komen ophalen met de bedoeling er iets nuttigs of creatiefs mee te doen. Sinds de zomer van 2016 zoekt RADAR de nieuwe eigenaren op om te zien welke bestemming de balken gekregen hebben. Ontdek hier hun creaties!

Nog niet voldaan? Kijk ook eens op Planken Revisited!

Documenten

  • Historische balken - een uitzonderlijke vondst te Roeselare 1,4 Mb pdf
  • Haneca 2018 - Verslag dendro-onderzoek 1,1 Mb pdf